TEV - TEV Dr. Orhan Birman Tıp Araştırması Ödülü

TEV Dr. Orhan Birman Tıp Araştırması Ödülü

28 Aralık 2021

TEV DR. ORHAN BİRMAN TIP ARAŞTIRMASI ÖDÜLÜ

Türk Eğitim Vakfı tarafından tıp alanındaki araştırmacıları özendirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla, Türkiye’deki tıp fakültelerindeki öğrenciliği sırasında makale yayımlamış iki genç araştırmacının her birine 6.000 TL “Dr. Orhan Birman Tıp Alanında Araştırma Ödülü” verilecektir.  

Araştırmacıların, ödüle aday olmak için; sürecine katkıda bulundukları bir araştırmanın anlatıldığı makalede yazar (veya yazarlarından biri) olarak geçmesi ve çalışma hangi alanda yapılmış olursa olsun tıp fakültesi öğrencisi / mezunu olması gereklidir. Araştırmanın temel bilim eğitimi sırasında yapılmış olması tercih sebebidir.

Başvurular tiparastirmaodulu@tev.org.tr adresine 15 Ocak 2022 / 23.59’a kadar alınacaktır.

Detaylar:

 • Başvurulan makale, tıp alanında ve araştırma niteliğinde olmalıdır. Klinik veya temel bilim araştırma makaleleri kabul edilir. Temel bilim alanlarındaki araştırmalar önceliklendirilir.
 • Makale, Eylül 2016 - Aralık 2021 arasında yüksek impakt faktörlü bir dergide yayımlanmış olmalıdır.
 • Ödüle başvuran(lar)ın halihazırda tıp fakültesinde lisans düzeyinde öğrenci olması veya mezuniyetinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olması gerekir.
 • Makale kişisel veya ortak yazarlı olabilir. Birden fazla yazarlı makalelerde;
  • Araştırma başkanının (PI) aday(lar)ın katkılarını ve çalışmayı değerlendirmesi istenmektedir. Bu değerlendirme, tiparastirmaodulu@tev.org.tr adresine araştırma başkanının kendi kurumsal e-posta adresinden gönderilmeli, e-postanın konu bölümünde adayın ismi belirtilmelidir. Değerlendirmenin içeriğinde; (1) Araştırma başkanının çalışmaya kendi katkısı, (2) Adayın çalışmadaki etkinlik derecesi (Ör. Veri üretimi, veri analizi, makale yazımı, vb.), belirtilmek istenen diğer noktalar bulunmalıdır.
  • Aynı makale için ancak tek bir başvuru yapılabilir. Makalede ortak çalışmış olan öğrencilerin birlikte aday olması durumunda ekipten bir kişi temsilci olarak tek bir başvuru yapmalıdır. Aday ödüle kendi başvuracak ise kendi düzeyindeki diğer yazarlardan onay almakla sorumludur.
  • Birlikte aday olunan bir makalenin seçilmesi durumunda; ödül, makalenin dilekçe ile başvurmuş olan yazarlarına eşit şekilde bölüştürülecektir. Temsilci, başvuruya her bir öğrenci takım üyesinin kendi için doldurup imzaladığı başvuru dilekçesini ekleyecektir. Dilekçesi olmayan aday sonradan ödül için hak iddia edemeyecektir.

BAŞVURU

Başvuru için 15 Ocak’a kadar tiparastirmaodulu@tev.org.tr adresine makalede yazar olarak adı geçen aday (veya adaylar temsilcisi) tarafından aşağıdakilerin e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 1. Ortak yazarlı ise Araştırma Başkanı’nın değerlendirmesi
 2. Her bir aday için belirtilmesi / pdf olarak eklenmesi gerekenler:
  • Başvuru formu/dilekçesi (doldurulmuş, word formatında eklenmiş)
   • Makale / araştırmayla ilgili kendi yazacağı objektif, en fazla 200 kelimelik değerlendirme. (Çalışmanın literatüre katkıları, kısıtlamaları, vb.) (Ortak adaylar aynı metni kullanabilir)
  • Başvuru formu/dilekçesi (doldurulmuş, çıktı alınıp imzalanmış, taranmış olarak pdf formatında)
  • CV
  • Diploma veya güncel öğrenci belgesi

 

Başvuru formu için tıklayınız.