TEV - TEV’i TEV Yapan Değerler

TEV’i TEV Yapan Değerler

TEV’i TEV Yapan Değerler


İnsanlarımızın çağdaş Türkiye’ye ulaşma ve insanlığın gelişmesi için gereken ortamların hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla TEV’in belirlediği yeni hedefler:

Hedefler

 • Başarılı ve maddi imkanı kısıtlı, daha fazla sayıda gence eğitim bursu vermek,
 • Ülkenin geleceğinde rol oynayacak liderlik vasfı taşıyan daha çok gence
  “Üstün Başarı Bursu” vermek,
 • TEVİTÖL’ de daha fazla üstün başarılı ve yüksek potansiyelli genci eğiterek gözetilmesi gereken bu potansiyeli ülkemize kazandırmak,
 • Kız öğrenci yurtlarının sayısını artırmak,
 • Ülkemizin ihtiyaç duyulan her köşesinde ilköğretim okulları, öğrenci yurtları, öğretim merkezleri açmak,
 • Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.

İlkeler

 • Atatürk İlkeleri’ne bağlı, çağdaş, laik ve demokrat olmak,
 • Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak,
 • Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak,
 • Sözünde durmak,
 • Açık, dürüst ve saydam olmak,
 • Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmak.

Vizyon

Eğitim ile güçlendirilmiş, yenilik ve değişime öncülük edecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak

Misyon

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, eğitim alanında fırsat eşitliğini temel alarak, başarılı ve maddi imkanları sınırlı bireylerin nitelikli eğitime erişimini sağlamak ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyarak bulundukları çevreyi güçlendirmek

Amaç

Başarılı ve maddi imkanı kısıtlı öğrencilere burslar vermek, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim sistemine destek olmak, öğrencilerin çalışmalarını teşvik için ödüller vermek ve eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmak.

TEV Kaynakları

 • Hibe yolu ile
 • Vasiyet yolu ile
 • Burs fonları
 • Cenaze çelenkleri
 • Mutlu gün bağışları
 • Şahıs ve kurum bağışları
 • Burs destek paketleri (Yemek – Ulaşım – Kitap – Sanatsal Faaliyet Yardımı)