TEV - TEV'de Kariyer

TEV'de Kariyer

TEV’de Kariyer

Türk Egitim Vakfı olarak hedeflerimize ulaştıracak en önemli gücün donanımlı insan kaynağı olduğunun bilinciyle, çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, eğitim ve gelişimlerini destekleyen adil bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlarız.

TEV Ailesi olarak uyum içinde tutku ve üstün gayret ile çalışır ve insan kaynakları uygulamalarımızı bu bilinçle şekillendiririz.

İşe Alım

İşe alım süreçlerimizde; kurum kültürümüze ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun adayları kazandırmayı hedefleriz. Vakfımızın değer ve ilkelerini benimseyip pozisyonun kriterlerini karşılayan, performansı ile fark yaratan adayları TEV Ailemize dahil ederiz.

  • Aday Başvuru ve Değerlendirme Süreci

    Gelen başvurular İnsan Kaynakları Birimi tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar ile ilgili birimin yöneticisinin de katıldığı görüşmeler yapılır. Pozisyonun ihtiyacı doğrultusunda vaka çalışmaları yapılır. Uygun bulunan adaylar ile referans kontrolü yapıldıktan sonra teklif aşamasına geçilir.

Performans Yönetimi

Vakfın kısa ve uzun vadeli stratejik planlamasına uygun olarak tüm çalışanlarımıza yıllık hedefler verilir. Ayrıca yılda en az bir kez yapılan ara değerlendirme ve geri bildirim görüşmeleri ile daha interaktif ve öğrenme döngüsünü destekleyen bir kültür yaratılmaya çalışılır. Geri bildirim görüşmeleri sonucunda elde edilen içgörüler, gelişim ve yıllık eğitim planlamalarında kullanılır.

Ücret Politikası

Ücret politikası; ekonomik koşullar ve vakıf içi dengeler gözetilerek, iş kademeleri, ücret piyasası ve performans bileşenlerine bağlı olarak oluşturulur. Ücret politikasının yanı sıra çalışanlarımız çeşitli yan haklarla desteklenir.

Eğitim ve Gelişim

Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişim alanlarına uygun şekilde, yetkinlik ve becerilerini geliştirebilecekleri oryantasyon programı ve eğitim olanakları sağlamak için çalışırız. Ayrıca çalışanlarımızın uzmanlık alanları dahilinde kapasite geliştirme faaliyetlerini önceliklendiririz.

İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek isterseniz; insankaynaklari@tev.org.tr mail adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.