TEV - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notumuz 9,72’ye Yükseldi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notumuz 9,72’ye Yükseldi

14.09.2023


 

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için azimle çalışırken aynı zamanda şeffaf, hesap verebilir ve uluslararası standartlara uygun bir kurumsal yönetim süreci yürütmeyi ilke ediniyoruz.

Geçtiğimiz yıl ilk kez dahil olduğumuz, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri tarafından yürütülen “Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme” araştırmasında, bu yıl puanımızı 9,72’ye yükselttik. Araştırmada kurumsal yönetim performansları, “Pay Sahipleri” “Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri”, “Yönetim Kurulu” olmak üzere dört ana başlıkta değerlendiriliyor.

Kurumsal yönetim uyum derecelendirme raporlarımıza bu sayfadan ulaşılabilirsiniz.