TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Kapalı Zarf Usulü ile Ulusal Gazetelere İlan Verilmesi  Hizmet Alım İşi İhalesi 19 Şubat 2022

Kapalı Zarf Usulü ile Ulusal Gazetelere İlan Verilmesi Hizmet Alım İşi İhalesi

Türk Eğitim Vakfı tarafından her yıl vefat, başsağlığı, anma, mevlit, ihale, reklam, tanıtım vb. konularında ulusal gazetelere yaklaşık 85 adet (+/-) ilan verilmektedir. “Ulusal Gazetelere İlan Verilmesi  Hizmet Alımı İşi, Kapalı Zarf Usulü ile” ihale edilecektir. Alınacak bu hizmet kapsamına TEVİTÖL İktisadi İşletmesi’nin vereceği ilanlar da dahil olacaktır.
 
İsteklilerin 07 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar yazılı tekliflerini, kaşeli/imzalı olarak, kapalı zarf içerisinde, aşağıda belirtilen adreslere göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. Ayrıca teklif verenlerin, ayrı bir kapalı zarf içinde, verdikleri teklif mektubu tutarının (KDV hariç toplam ihale bedelinin)  %3’ü kadar geçici teminatını (teminat mektubu, nakit vb.) 07 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar teslim etmesi veya geçici teminatını nakit olarak Türk Eğitim Vakfı, Garanti Bankası, TR85 0006 2000 1190 0006 2961 27 IBAN numarasına “Ulusal gazeteler ilan ihalesi” açıklaması ile yatırması gerekmektedir. Yükleniciler, alınacak hizmet için KDV hariç fiyat teklifi verebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
İstekliler, ihale ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki iletişim adresinden alabilirler.
 
Tel:(0212) 318 68 65, Gsm:(0533) 687 72 17, e-posta: sdalay@tev.org.tr 
 
TEV Genel Müdürlük: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8 Şişli/İstanbul
 
Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.