TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Çalışanlarına Hediye Kartı Alım İhale Duyurusu 19 Kasım 2020

TEV Çalışanlarına Hediye Kartı Alım İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük, Şube, Yurtlar ve TEVİTÖL çalışanlarına verilmek üzere yemek ve kıyafet kartı alımları kapsamında kapalı zarf usulü ihale yapılacaktır.

İhale, 11.12.2020 Cuma günü saat 10.00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

TEV Genel Müdürlük Adres:
Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul
Tel: 0212-318 68 76
E- mail : mdirim@tev.org.tr / gozturk@tev.org.tr / insankaynaklari@tev.org.tr

İsteklilerin tekliflerini ihale dokümanında belirtilen şekilde 10.12.2020 Perşembe Günü saat 10.00’a kadar TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.