TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Davet Usulü ile Kurbanlık Alımı İhalesi 06 Temmuz 2020

Davet Usulü ile Kurbanlık Alımı İhalesi

Türk Eğitim Vakfı tarafından “6 adet Küçükbaş Karaman Koç Kurbanlık Hayvan satın alımı, kesimi, paketlenmesi işlemi (16-18 kg kemikli et çıkacak şekilde)” satın alma işi davet usulü ile ihale edilecektir.

İhale tarihi 17.07.2020 Cuma günü olup, ihale saat 14.00’te TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

İsteklilerin 17.07.2020 Cuma günü, saat 14.00’e kadar yazılı tekliflerini, TEV Genel Müdürlük adresine e-posta/fax ile göndermeleri veya teklif asıllarını elden teslim etmeleri rica olunur.

Teklifleriniz için aşağıdaki iletişim adreslerine telefon, fax veya e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Gsm: (0554) 187 94 81 (Erdem Akın) veya
Gsm: (0505) 574 54 03 (Abdurahman Süngülü)
Fax: (0212) 217 56 90
E-posta: tev_bagiscilar@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı,
No:111, Kat:8, 34394 Gayrettepe, Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.