TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Bağış Kabul ve Şubelerine Yeni Alınacak Ticari Araçların Giydirme ( Logo) Alım İhalesi 24.12.2022

Türk Eğitim Vakfı Bağış Kabul ve Şubelerine Yeni Alınacak Ticari Araçların Giydirme ( Logo) Alım İhalesi

TÜRK EĞİTİM VAKFI BAĞIŞ KABUL VE ŞUBELERİNE YENİ ALINACAK TİCARİ ARAÇLARIN GİYDİRME ( LOGO) HİZMET ALIMI İHALESİ

Türk Eğitim Vakfı  Bağış Kabul Birimine ve Şubeleri kapsamında alınacak olan “ Araç Giydirme/Logo ” satın alımı davet usulü ile ihale edilecektir. 

İsteklilerin tekliflerini  02.01.2023 Pazartesi gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur.

TEV Satın Alma ve İdari İşler Birimi ile iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.

Tel: 0212 318 68 00

E- mail: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 1-6-7-8 Şişli / İstanbul

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir