TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları Programı Alım İlanı 21 Mart 2024

Türk Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları Programı Alım İlanı

Türk Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları Departmanında kullanılmak üzere personel evraksal ve sistemsel süreçlerinin yönetimi için program satın alım işi, Davet Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İstekliler teknik şartnameyi aşağıda bulunan mail adresinden talep ederek ulaşabilir.

İsteklilerin tekliflerini 30.03.2024 saat 16:00’ye kadar mail aracılığı ile iletmeleri rica olunur.

E-mail: idariisler@tev.org.tr

Ayrıca Bilgi İçin: 533 053 84 84

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir