TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Tıbbi Danışmanlık, Acil Sağlık ve Destek Hizmet Alım İlanı 15 Nisan 2024

Türk Eğitim Vakfı Tıbbi Danışmanlık, Acil Sağlık ve Destek Hizmet Alım İlanı

Türk Eğitim Vakfı tarafından, İstanbul ile Türkiye genelinde Vakfımızın şubelerinin bulunduğu iller ile bu illere yakın çevre illerde yaşayan bağışçılarımız için “Tıbbi Danışmanlık, Acil Sağlık ve Destek Hizmeti ile ilgili hizmet alımı işi Davet Usulü ile” ihale edilecektir.

Söz konusu hizmet alım işi, bir yıl süre ile “01 Mayıs 2024 - 30 Nisan 2025” dönemi için, bu tarihler arasında tam gün (7 gün/24 saat) esasına göre yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini 24.04.2024 saat 17:00’ye kadar mail aracılığı ile iletmeleri rica olunur.

İhale hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgisi ile 09.00-17.30 saatleri arasında ulaşmaları rica olunur

E-mail: idariisler@tev.org.tr

Ayrıca Bilgi İçin: 533 053 84 84

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir