TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Misafirlerinin Konaklaması İçin Otel Hizmeti Alımı İhale İlanı 26 Nisan 2024

Türk Eğitim Vakfı Misafirlerinin Konaklaması İçin Otel Hizmeti Alımı İhale İlanı

Türk Eğitim Vakfı misafirlerinin 4-11 mayıs aralığında konaklaması için 3 kişi toplam 20 günlük otel odası Kiralama işi Davet Usulü ile ihalesi göre yapılacaktır.

Detaylar:

- Otelin Şişli ilçesinde ve Genel Müdürlüğümüze yakın konumda olması gerekmektedir.

İsteklilerin  03.05.2024 saat 16:00' ye kadar aşağıdaki mail adresine iletmeleri rica olunur.

E-posta: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.