TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Ramazan Erzak Çeki Alım İşi 07 Nisan 2021

Türk Eğitim Vakfı Ramazan Erzak Çeki Alım İşi

Türk Eğitim Vakfı  Genel Müdürlük, Şubeler, İktisadi İşletmeleri ve TEVİTÖL çalışanlarına dağıtılmak üzere 153 adet “Ramazan Erzak Çeki“ alımı işi, kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 
 
İsteklilerin tekliflerini 27.04.2020 Salı gününe kadar aşağıdaki adrese imzalı-kaşeli olarak, imza sirküleri ile beraber tamamen kapalı bir zarfta göndermeleri rica olunur.
 
TEV İnsan Kaynakları Birimi ile iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.
Tel: 0212 318 68 00
E- mail: insankaynaklari@tev.org.tr
 
TEV Genel Müdürlük:
Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 8 Şişli / İstanbul
 
 
Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.