TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TÜRK EĞİTİM VAKFI  ( TEV ) Davet Usulü ile Kurbanlık Alımı İhalesi 23 Haziran 2021

TÜRK EĞİTİM VAKFI ( TEV ) Davet Usulü ile Kurbanlık Alımı İhalesi

Türk Eğitim Vakfı tarafından “6 adet Küçükbaş Karaman Koç Kurbanlık Hayvan satın alması, kesimi, paketlenmesi işlemleri (16 kg - 18 kg vb. kemikli et çıkacak şekilde) satın alma işi davet usulü ile” ihale edilecektir. 
 
İhale tarihi 06.07.2021 Salı günü olup, ihale saat 14.00’te TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.
 
İsteklilerin 06.07.2021 Salı günü, saat 14.00’e kadar yazılı tekliflerini, TEV Genel Müdürlük adresine e-posta/fax ile göndermeleri veya teklif asıllarını elden teslim etmeleri rica olunur.
 
Teklifleriniz ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim adreslerine; telefon, fax veya 
e-posta ile ulaşabilirsiniz. Gsm: (0505) 574 54 03 (Abdurahman Süngülü), 
Fax: (0212) 217 56 90, E-posta: tev_bagiscilar@tev.org.tr
 
TEV Genel Müdürlük
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8, 34394 Şişli/İstanbul 
 
Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.