TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Davet Usulü İle 2021 Finansal Tablolarının Solo Ve Konsolide Bağımsız Denetimi Hizmet Alımı 14 Temmuz 2021

Türk Eğitim Vakfı Davet Usulü İle 2021 Finansal Tablolarının Solo Ve Konsolide Bağımsız Denetimi Hizmet Alımı

Türk Eğitim Vakfı ve İktisadi İşletmelerin “Tek Düzen Hesap Planı’na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlamış olduğumuz 2021 finansal tablolarının UDS uyarınca bağımsız denetim hizmet alımı” davet usulü ile ihale edilecektir.
 
İsteklilerin 06.08.2021 Cuma günü, saat 14.00’e kadar yazılı tekliflerini, syuksel@tev.org.tr 
e-posta adresine göndermeleri rica olunur.
 
Teklifleriniz ile ilgili sorularınız için TEL: (0212) 318 68 35 (Sefa YÜKSEL) veya E-posta: syuksel@tev.org.tr iletişime geçebilirsiniz.
 
TEV Genel Müdürlük
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8, 34394 Şişli/İstanbul 
 
Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.