TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Sigorta Brokeri Firma Seçimi İhalesi 26.08.2021

Sigorta Brokeri Firma Seçimi İhalesi

Hizmet Alım İçeriği:

Mülkiyeti Vakfımıza ait olan muhtelif bina, daire ve işyerleri ile Kız Yurtları (3 adet) ve TEVİTÖL okul kampüsü’ndeki risklere ilişkin ALLRISK Sigorta poliçesi, İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi, Sağlık Sigortaları, Yönetici Sorumluluk Sigortası, 3. Şahıs ve Ürün Sorumluluk poliçesinin ve bu poliçelere ait zeyilnamelerin tanzimi için reasürans plasmanlarının sağlanması, hizmetlerin saptanması, alternatif sigorta poliçeleri ile ilgili yönlendirme ve hizmet alınması, Vakfımız ve iktisadi işletmelerde çalışanlar için bireysel emeklilik ve benzeri sigorta ürün hizmetlerinin alınması, sigorta firmalarından teklif alınması, tekliflerin değerlendirilmesi ve TEV Yönetiminin onayı için poliçe karşılaştırma çalışmalarının yapılması, tanzim edilmiş poliçelere/zeyilnamelere istinaden ileride ortaya çıkabilecek hasar dosyalarının takibi ile zarar ve ziyanın tazminine yönelik ibra işlemlerinin yürütülmesi hizmet için Sigorta Brokerliği Hizmeti veren firma seçimi yapılacaktır.

İsteklilerin, ihale katılım şartlarının yer aldığı ihale şartnamesini e-mail ortamında talep etmeleri ve şartname koşullarına göre yöneltecekleri soruları 17.11.2021 Saat 14.00’a kadar iletmiş olması, gelen sorulara yönelik verilecek cevaplara istinaden ise 19.11.2021 günü saat 16:00’ a kadar nihai tekliflerini TEV Genel Müdürlük adresine, firma ismi okunur şekilde kapalı zarf ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.

 

Tel: 0212-318 68 98-94 E-mail: emlak@tev.org.tr ; caltay@tev.org.tr

 

Adres: TEV Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 111 Kat: 6-7-8 Gayrettepe / İstanbul

 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.