TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

TEV Üstün Başarı Sanat Bursları


Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. 2008 yılından itibaren de Üstün Başarı Sanat Bursu verilmeye başlanmıştır. Her yıl 2-4 öğrenci TEV Üstün Başarı Sanat Bursu için seçilmektedir.

2023-2024 öğretim yılı burs başvuru tarihi: 16 Ekim-25 Kasım 2023

Burs verilecek alanlar

Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıda belirtilen bölümlerinde öğrenim görenler Üstün Başarı Sanat Bursuna başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Şan.

 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,

 • 2. sınıfa başarı ile geçmiş olmak.

 • Üniversitesi tarafından aday gösterilecek öğrencilerin 4,00 üzerinden en az 3,00 not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Aday Olamayacaklar

 • 25 yaşından büyükler,

 • Hüküm giyenler,

 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,

 • Not: Üstün Başarı Burslarında başka kurumdan burs veya kredi almak engel teşkil etmemektedir.

Başvuru ve Süreç

 • Adaylık şartlarını sağlayan öğrenciler, yayımlanan Üstün Başarı Sanat Bursu Başvuru Formunu ilan edilen süre sonuna kadar doldurmalıdır.
 • Başvuran adaylar TEV Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylara mülakat/dinleti sınavı için bildirim yapılacaktır. Konservatuvar öğrencilerine yaklaşık 1 ay önceden hazırlanmaları gereken program bildirilecektir. Plastik sanatlar öğrencilerinin de eserlerinden örnekleri içeren dosya hazırlamaları istenecektir.
 • Mülakata girmesi uygun bulunan adaylar; İstanbul'a ilgili alanlardan oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilmek üzere sınav merkezlerine davet edileceklerdir. Aşamalar e-posta veya sms aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. 
 • Mülakat sonucunda mülakata uygun görülen adaylara SMS ve e-posta ile belgelerini yüklemeleri için link gönderilecektir.

Mülakata Davet Edilecek Adaylardan İstenecek Belgeler

Önemli Notlar: 

-e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

- Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

 1. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devlet),

 2. Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet),

 3. Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarısı/başarıları sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları ve özel yeteneklerini anlatacağı en fazla 1 sayfalık yazı, (Aday enstrüman öğrencisiyse yazının sonunda hangi enstrüman olduğunu belirtmelidir.) 

 4. T.C. Kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,

 5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.),

 6. Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet),

 7. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devlet),

 8. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet).

 9. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

- Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu örneği (Kamu kurumlarında çalışanlar için e-devletten alınmalıdır.)

- Serbest çalışan anne-baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

- Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna "sosyal güvenlik kayıt belgesi" yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

     10. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa e-devlet'ten isimler görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.) (e-devlet),

     11. Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devlet'ten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.

    12. Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı örneği,

    13. Anne ve baba adına "Risk Merkezi Raporu" (e-devlet)

Evrakların Gönderimi ve Adres:

 • Mülakata davet edilecek adayların belgelerini yükleyecekleri link TEV tarafından SMS ve e-posta ile adaylara bildirilecektir. 

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması elenme gerekçesidir.

 • Burs kazanan öğrencilerin burslarının yatacağı banka hesabı ile ilgili IBAN bilgileri ile ilgili ayrıca iletişime geçilecektir. 

 • Başvuru formları, kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.

 • Burs başvurusu hakkındaki sorular için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderilebilecektir.

   

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazanan öğrencilere, ekim ayından geçerli olarak en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun kesilmesi

Üstün Başarı Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının; 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80)’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

Vicdani Yükümlülük

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenir.