TEV - Burslar - Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burslar

İş Birliği Yapılan Kuruluşlar


Türk Eğitim Vakfı (TEV) 1998 yılından beri Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya'da Mühendislik, Ekonomi, İşletme ve Sosyal alanlarda müşterek yüksek lisans bursu vermektedir. Bursiyerlerin giderlerinin %50'si DAAD, %50'si ise TEV tarafından karşılanmaktadır. Burs verilecek alanlar her yıl yayınlanan ilanda açıkça belirtilir. Almanya'daki üniversitelerin listesi http://www.daad.de/deuschland/studienangebote/06005.de.html adresinden kontrol edilebilir. Almanya'da yüksek lisans öğrenim süresi alanlarına göre 1 ile 2 yıl (2 ya da 4 sömestri) arasında değişmektedir. Öğrenim dili Almanca veya İngilizcedir. Adaylar öğrenim göreceği dile göre alacağı yabancı dil sınav sonucunu her yıl yayınlanan ilanda belirtilen şartlarda ve tarihlerde TEV’e vermek zorundadır. Bursiyer sayısı her yıl yapılan bütçe çalışmaları neticesinde belirlenir. Aday tüm bilgi ve belgelere TEV web sitesinden ulaşabilir ve başvuru süresi içinde adaylık başvurusunu yapabilir. Adayların başvurmaları için Yurt Dışı Burslar bölümünde açıklanan bu bursun niteliklere sahip olmaları gereklidir

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği arasında yapılan anlaşma neticesinde 2004 yılından itibaren Fransa'da yüksek lisans bursları verilmeye başlanmıştır. Burs verilen alanlar; Mühendislik, Ekonomi, İşletme ve Sosyal dalları kapsamaktadır. Öğrenim dili Fransızca ve İngilizce’dir ve master öğrenim süresi Fransa devlet üniversitelerinde 1 yıldır. Öğrenimini İngilizce sürdürecek adaylar belli düzeyde Fransızca bilmek zorundadır. Bilmeyen adaylar yurt dışına gitmeden önce Fransa Büyükelçiliği’nde Fransızca kurslarına katılabilirler (kurslar ücretlidir ve ödeme adaylara aittir).

TEV-SİNGA (Singapore International Graduate Award) Bursları; SİNGAPUR'da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore)'da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında doktora çalışmaları için her yıl karşılıksız verilecektir.

Burs Verilecek Alanlar

A. Biyomedikal Bilim Dalları

 • Biyokimya / Kimya / Farmakoloji-Eczacılık
 • İmmünoloji / Mikrobiyoloji / Moleküler Viroloji / Hücre / Gelişimsel Biyoloji
 • Biyoinformatik / Sistem Biyolojisi
 • Biyoteknoloji
 • Sinirbilim
 • Veterinerlik Bilimi
 • Biyoistatistik / Epidemiyoloji

B. Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Dalları

 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
 • Kimya Mühendisliği / Kimya
 • Makina Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği / Uygulamalı Fizik
 • Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği
 • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
 • Çevre Mühendisliği ve Bilimleri
 • Mimarlık
 • Enerji Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Matematik

TEV - IE (Instituto Empresa) Business School Madrid müşterek olarak, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Dijital Gazetecilik, Kurumsal İletişim, Görsel Medya İletişimi, Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışları alanları için yüksek lisans bursları verecektir. Öğrenim dili İngilizce ve süresi 10-12 aydır. IE Business School karşılıksız tüm okul ücretini karşılar, TEV yaşam giderini geri ödemeli olarak karşılar.

Türk Eğitim Vakfı, Garring Vakfı Fonundan; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim görenlere yüksek lisans (Master’s Degree) öğrenimi için burs verir.

Burs süresi yüksek lisans için en fazla 24 aydır ve her yıl Eylül-Ekim aylarında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

DTU’da yüksek lisans başvuruları her yıl Ocak ayı ortasında sona erer. Bu nedenle adayın bir an önce DTU’da ilgili bölüm ile temasa geçip başvurusunu yapması gerekir.

Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar IUJ’de İngilizce İşletme Yönetimi (MBA) ve Uluslararası ilişkiler alanlarında mevcut burs imkânları için başvurabilirler.

TEV ile İngiltere’de kurulmuş bağımsız ve müstakil bir hayır kurumu olan TEV UK iş birliği kapsamında, Oxford Üniversitesi “Oriental Studies” Fakültesi programlarından birinde 2022-2023 akademik yılı başında öğrenimine başlamak üzere Oxford Üniversitesi tarafından kabul alan 1 gence karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc - 1 yıllık veya MPhil - 2 yıllık) bursu verilecektir. Burs, okul ücretini ve yaşam masraflarını karşılamak üzere aylık belli bir miktar ödemeyi kapsamaktadır. Bursun süresi, seçilecek Yüksek Lisans programının süresine göre 1 yıl veya 2 yıldır (en fazla 21 ay).

TEV-TEV UK (TEV UK İngiltere’de kurulmuş bağımsız ve müstakil bir hayır kurumudur)-ECZACIBAŞI-IMPERIAL COLLEGE tarafından müşterek olarak, Imperial College’da “Natural Sciences”, “Engineering”, “Dyson’s School of Design Engineering” kapsamına giren alanlarda 2022-2023 akademik yılı başında öğrenimine başlayacak 2 gence karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc ) bursu verilecektir. Okul ücretinin %25’ini Imperial College, %75’ini ECZACIBAŞI, barınma ve yaşam masraflarını TEV UK karşılar; bursiyere aylık belli bir miktar ödeme yapılır. Bursun süresi 1 yıldır.