TEV - Burslar - Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burslar

İş Birliği Yapılan Kuruluşlar


TEV, ABD ve Batı Avrupa Yüksek Lisans Bursu

TEV tarafından 1969’dan beri, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde (TEV’in söz konusu Batı Avrupa ülkesinde Yüksek Lisans’a yönelik başka bir burs programı mevcut değilse, örneğin İsviçre gibi, bu bursa başvurulabilir), konularında en iyi ABD ve Batı Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde Yüksek Lisans bursları ger ödemeli olarak verilmektedir.

TEV-DAAD Almanya Yüksek Lisans Bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 1998 yılından beri Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya'da Mühendislik, Ekonomi, İşletme ve Sosyal alanlarda müşterek Yüksek Lisans bursu vermektedir. Bursiyerlerin giderlerinin %50'si DAAD, %50'si ise TEV tarafından geri ödemeli olarak karşılanmaktadır. Burs verilecek alanlar her yıl TEV’in web sitesinde yayınlanan ilanda açıkça belirtilir.

TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa Yüksek Lisans Bursu

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği arasında yapılan anlaşma neticesinde 2004 yılından itibaren Fransa'daki devlet üniversitelerinde Yüksek Lisans bursları verilmeye başlanmıştır. Burs verilen alanlar; Mühendislik, Ekonomi, İşletme ve Sosyal dalları kapsamaktadır. Öğrenim dili Fransızca ve İngilizce’dir ve master öğrenim süresi Fransa devlet üniversitelerinde 1 yıldır. Öğrenimini İngilizce sürdürecek adaylar da belli düzeyde Fransızca bilmek zorundadır. Bilmeyen adaylar yurt dışına gitmeden önce Fransa Büyükelçiliği’nde Fransızca kurslarına katılabilirler (kurslar ücretlidir ve ödeme adaylara aittir). Bursiyerlerin 5.000 Avro’ya kadar olan okul harcı Fransa Büyükelçiliği tarafından karşılanır. Ayrıca bursiyerlere aylık belli bir miktar burs ödemesi yapılır, bu ödemenin 2/3’ü geri ödemeli olarak TEV tarafından, 1/3’ü ise Fransa Büyükelçiliği tarafından karşılanır.

TEV-Garring Vakfı Danimarka Yüksek Lisans Bursu

Türk Eğitim Vakfı ile Garring Vakfı 1996’dan beri, Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde (DTU) Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgâr Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim gören gençlere Yüksek Lisans bursu vermektedir.  Başvurular ve bursiyer seçim süreci TEV tarafından yürütülür, bursiyerlerin tüm giderleri Garring Vakfı tarafından karşılanır.

TEV- IUJ Japonya Yüksek Lisans Bursu

TEV ile Uluslararası Japon Üniversitesi (IUJ) 1986’dan beri, Yüksek Lisans için burs vermektedir. Adaylar IUJ’de İngilizce İşletme Yönetimi (MBA) ve Uluslararası ilişkiler alanlarında mevcut burs imkânları için başvurabilirler. Başvurular ve bursiyer seçimi süreci TEV tarafından yürütülür, bursiyer olmaya hak kazanan adayın bir seferlik Türkiye-Japonya gidiş-geliş uçak bileti TEV tarafından geri ödemeli olarak, diğer bütün masrafları IUJ tarafından karşılanır.

TEV-FIAT TOFAŞ İtalya Yüksek Lisans Bursu

TEV-FIAT TOFAŞ Burs Fonu’ndan 2009’dan beri, İtalya’da Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları verilmektedir. Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre ortalama 2 yıl verilir. Yüksek Lisans öğrenimini bitiren bursiyerlerin öğrenim süresi kadar FIAT TOFAŞ’ta çalışmaları beklenir.

TEV-Dr. Orhan Birman Tıp Bursu

Merhum bağışçımız Dr. Orhan Birman Burs Fonu’ndan 1996’dan beri, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulayacak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak, kurumunun desteklediği başarılı ve maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde üst ihtisas ve araştırma çalışmaları için geri ödemeli yurt dışı bursu verilmektedir. Bursun süresi 1 veya 2 yıldır.

TEV-Lipodistrofi Bursu

TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Burs Fonu’ndan 2017’den beri, ABD’de Lipodistrofi alanında; Çocuk/Erişkin Endokrinoloji ve/veya Metabolizma Bölümleri için en az uzmanlığını almış tıp doktorlarına Araştırma veya Üst İhtisas çalışmaları için geri ödemeli burs imkânı sağlanmaktadır.

TEV-SINGA, Singapur'da Karşılıksız Doktora Bursu

TEV-SINGA (Singapore International Graduate Award) Bursları; Singapur’da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore)'da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında doktora çalışmaları için her yıl karşılıksız verilmektedir. Başvuru ve bursiyer seçim süreci TEV ve A*STAR tarafından yürütülür, bursiyerlerin tüm giderleri A*STAR tarafından karşılanır.

TEV-TEV UK-Oxford Üniversitesi Birleşik Krallık Yüksek Lisans Bursu

TEV ile İngiltere’de kurulmuş bağımsız ve müstakil bir hayır kurumu olan TEV UK iş birliği kapsamında Ekim 2022’den beri Oxford Üniversitesi “Humanities” Fakültesi programlarından birinde karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc - 1 yıllık veya MPhil - 2 yıllık) bursu verilmektedir. Burs, okul ücretini ve yaşam masraflarını karşılamak üzere aylık belli bir miktar ödemeyi kapsamaktadır. Toplam burs miktarının 1/3’ü Oxford Üniversitesi, 2/3’ü TEV UK tarafından karşılanır. Bursun süresi, seçilecek Yüksek Lisans programının süresine göre 1 yıl veya 2 yıldır (en fazla 21 ay).

TEV-TEV UK-ECZACIBAŞI-Imperial College Birleşik Krallık Yüksek Lisans Bursu

TEV-TEV UK-ECZACIBAŞI-IMPERIAL COLLEGE tarafından Ekim 2022’den beri, Imperial College’da “Natural Sciences”, “Engineering” kapsamına giren alanlarda karşılıksız Yüksek Lisans (MSt, MSc ) bursu verilmektedir. Burs kapsamına giren alanlar her yıl duyuru metninde güncellenir. Okul ücretinin %25’ini Imperial College, %75’ini ECZACIBAŞI, barınma ve yaşam masraflarını TEV UK karşılar; bursiyere aylık belli bir miktar ödeme yapılır. Bursun süresi 1 yıldır.

TEV-TEV UK-Cambridge Üniversitesi Birleşik Krallık Yüksek Lisans Bursu

TEV, TEV UK ve University of Cambridge iş birliği kapsamında University of Cambridge'deki programlardan birinde yüksek lisans yapacak bir gence karşılıksız burs verilemektedir. Her yıl 1 yeni bursiyer seçilir. Burs miktarı programa göre farklılık gösterir. Burs, okul ücretinin ve yaşam masraflarının tamamını kapsar (TEV UK okul ücretinin %75’ini, The Cambridge Trust okul ücretinin %25’ini ve TEV UK yaşam masraflarının tamamını karşılar) ve karşılıksızdır.

TEV-Chevening Birleşik Krallık Yüksek Lisans Bursu

TEV ve Chevening tarafından 2024 yılından itibaren, web sitesinde ilgili burs duyurusunda belirtilen Birleşik Krallık'taki okullarda yüksek lisans yapacak bir gence karşılıksız burs verilmektedir. Bursiyerin okul ücretinin ve yaşam masraflarının tamamı TEV ve Chevening tarafından yarı yarıya karşılanır.