TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-FIAT-TOFAŞ İtalya Bursları


TEV-FIAT-TOFAŞ İTALYA YÜKSEK LİSANS BURSU

MÜLAKAT 27 NİSAN'DA ÇEVRİMİÇİ YAPILACAKTIR.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA ELENEN VE MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR. 

Genel Bilgiler

TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu’ndan, İtalya’da Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları verilecektir. Başvuru için son tarih: 15 Şubat 2022.

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları 

İtalya’da aşağıda belirtilen üniversitelerde kullanılmak üzere TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu’ndan; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında öğrenim görenlere yüksek lisans bursu verilecektir. Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre 2 yıl verilir, 21 aylık süreyi ve Eylül-Ekim 2022’de İtalya’da yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

Tev-Fiat Tofaş Bursu İtalya’da Kabul Alınabilecek Üniversiteler

Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Roma, Università di Bologna, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Torino, Università di Milano, Università degli Studi di Padova, Università di Salerno, Università di Genova.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı olmak ve 27 yaşından büyük olmamak (01.01.1994 doğumlular başvurabilir, daha öncesi kabul edilmez),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görmek veya mezun olmak (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir),
 • Lisans genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemek (TOEFL IBT en az 80, IELTS 6 akademik olan),

Not: Batı Avrupa ülkelerindeki üniversiteler adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa, adayın almasına gerek yoktur. Sadece yabancı dil sınav sonucunu vermesi yeterlidir.

BAŞVURU EVRAKI 

TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)

 
 1. TEV çevrimiçi başvuru formunun (http://yurtdisi.tev.org.tr/)  doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra formun çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir, 
 2. Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenlerini açıklayan bir sayfalık İngilizce yazı,
 3. Yurt dışındaki üniversitelerden alınmış kabul belgesi varsa eklenmeli henüz yoksa aşağıda verilen tarihe kadar alınıp TEV’e iletilmesi gereklidir,
 4. Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları (referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine e-posta ile, konu kısmına "öğrenci adı, soyadı, başvurduğu program adı" belirtilerek gönderilebilir),
 5. Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği (okuldan ya da noterden onaylı),
 6. Öğrenim görülecek okulun adaydan istediği sınav sonucu -GRE, TOEFL, IELTS- (GRE okul zorunlu tutmadıkça gerekli değildir, aşağıda bu konuda detay bilgi mevcuttur),
 7. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
 8. Aile nüfus kaydı ile adayın TC kimlik kartı fotoğrafı,
 9. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 10. Adayın ailesine ait gelir durumunu gösteren belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb).
  • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
  • Belgelerini PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır.
  • ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

MÜLAKAT, DİL SINAVI VE SONRASI İLE İLGİLİ, ÖNEMLİ!

 • İstenilen şartları yerine getiren adaylar daha sonra tarihi bildirilecek ve çevrimiçi yapılacak mülakata çağrılacaklardır. 
 • Yabancı dil sınav sonucu hakkında; adaylar, TOEFL (en az 80) veya IELTS (akademik en az 6) almak zorundadır. Aday üniversitenin bu sınav sonucunu hangi tarihe kadar istediğini kontrol etmelidir. Eğer aday üniversite öğrenimini İngilizce almış ve İtalya’daki okul kendisine İngilizce’yi zorunlu tutmuyorsa adayın bu sınavları alması gerekmez. Okulun zorunlu tutmadığını göstermesi yeterlidir.
 • TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu adayı %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görmemiş ise 15 Şubat 2022’ye kadar mutlaka geçerli bir IELTS ya da TOEFL sınav sonucunu TEV’e iletmek zorundadır.
 • İtalya’daki üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar aday tarafından yapılacaktır. Adayın üniversite kabul mektubunu en geç 1 Nisan 2022 tarihine kadar TEV’e ulaştırması gerekmektedir. Kabul almadıysa yine bu tarihe kadar TEV’e ne aşamada olduğunu bildirmesi gereklidir.
 • Asil bursiyerliği kazananlar TEV’e aşağıda belirtilen durumda Taahhütname ve Kefaletname vermeyi, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra taahhütnamede belirtilen şartlarda yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir.
 • İTALYA’da; TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu’nun yukarıda belirtilen şartlarına göre otomotiv sektöründe çalışılabilecek alanları kapsayacak şekilde yüksek lisans öğrenimi için burslar verilecektir. Bursiyerler yüksek lisans öğrenimlerini normal süresi içerisinde tamamlayıp öncelikli olarak TOFAŞ A.Ş.’nin uygun olan pozisyonlarında, uygun pozisyon olmaması durumunda Koç Grubu şirketleri veya FIAT Automobiles SpA (FGA) bünyesindeki TOFAŞ’ın uygun göreceği bir şirkette yüksek lisans eğitim süresi kadar süreyle ilgili şirket ve bursiyer tarafından belirlenecek pozisyonda (aylık ücret, mesai gün ve saatleri, vs. alacak şekilde) çalışmak için taahhütname vereceklerdir. Bu şartları yerine getirmeyenler ile başarısız olanlar, öğrenimini izinsiz bırakanlar ya da kurallara karşı gelip ceza alanlar aldığı bursun iki katını TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu’na ödeme tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte nakden ve defaten derhal iade edecektir. Adaylar 1 Nisan 2022 tarihine kadar ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi veren İtalya’daki üniversitelerden kabullerini kendileri alacaklardır. Kabul belgesi alım süresi Nisan ayı sonunu bulacak olan adaylar ise bu konuda TEV’e bilgi verip süre için onay almalıdır. Kabulleri ile birlikte eğer İtalya’daki üniversite adaydan İngilizce dil bilgisini gösteren IELTS ya da TOEFL sonucu veya İtalyanca sınav sonucu istiyorsa aday dil sınav soncunu son başvuru tarihine kadar TEV’e vermek zorundadır. Eğer üniversite adaydan İngilizce dil yeterlilik belgesi istemiyorsa aday bunu belgelendirerek yabancı dil sonucunu TEV’e vermekten muaf olur. 2022 Nisan ayında TEV ve TOFAŞ tarafından yapılacak mülakattan sonra bursiyerliğe hak kazananlar belirlenecektir.

Not: İtalya’daki okulların yıllık yaklaşık olarak 2500 Euro'luk bir ücreti olabiliyor. Belirtilen bu rakam gelir seviyesi en yüksek öğrencilerden talep edilen maksimum "tuition" miktarıdır. Ancak birçok öğrenci ödemez. Bunun için uluslararası tüm öğrenciler ailelerinin maaş dökümü ve gelir durumlarını bildiren belgelerle birlikte bir devlet kurumuna (EDISU Piedmonte) başvurup gelir testi yaptırabilirler (ISEE Certificate). Öğrenciler bu gelir testi sonucunu diğer öğrencilerle karşılaştırılarak bir sıralamaya girer ve bu listedeki sıralamalarına göre belirtilen bu ücretin belli bir yüzdesini öder veya kendilerinden hiçbir ücret talep edilmez (Genellikle Türkiye'den giden öğrencilerin gelir durumu TL'den Euro'ya çevrildiği için onlardan hiç ücret talep edilmiyor).

Başvuru için son tarih: 15 Şubat 2022