TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-FIAT-TOFAŞ İtalya Bursları


 

*Her aday tek bir burs programına başvurabilir. 

TEV-FIAT TOFAŞ İTALYA YÜKSEK LİSANS BURSU

TEV başvuru formuna ve belge yükleme alanına, sayfanın en altındaki linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuru için son tarih: 5 Şubat 2024, 17:00

Başvuru kapandıktan sonra portala giriş yapılamayacak ve e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

 

Genel Bilgiler

TEV FIAT-TOFAŞ Burs Fonu’ndan 2009’dan beri, İtalya’daki “Politecnico”larda aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans bursları verilmektedir.

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

 • Burs kapsamına giren alanlar: Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak, İşletme Mühendisliği.
 • Burs kapsamına giren üniversiteler: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Roma, Università di Bologna, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Torino, Università di Milano, Università degli Studi di Padova, Università di Salerno, Università di Genova.
 • Burslar 2024-2025 Güz Dönemi’nde İtalya’da öğrenime başlayacak adaylara yöneliktir.
 • Burs süresi: Öğrenim süresine göre ortalama 2 yıl. (akademik yıl olarak 21 ay)
 • Kontenjan ve burs miktarı: Her yıl 2 yeni bursiyer seçilir. Burs miktarı 26.335 Avro’dur.
 • Bursiyerlerin öğrenimleri bittikten sonra Türkiye’ye dönmeleri ve FIAT TOFAŞ’ta öğrenim süresi kadar çalışmaları gerekir *Detaylar aşağıdadır.

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • T.C. vatandaşı ve 1 Ocak itibarıyla 35 yaş altında olmak,
 • T.C. sınırları içinde eğitim veren YÖK’e bağlı üniversitelerden lisans derecesi,
 • 4.0 üzerinden 3.0 veya 100 üzerinden 76.5 minimum not ortalaması,
 • İngilizce dil yeterliliği (TOEFL IBT: 79-93, IELTS Academic: 6.5, TOEIC: 800, PTE Academic: 58-63)

 

BAŞVURU EVRAKI

*Lütfen başvuru evrakını belirtilen formatta ve eksiksiz yüklediğinizden emin olun. Henüz mezun değilseniz diploma ve kabul mektubu dışında aşağıdaki bütün belgelerin son başvuru tarihine kadar TEV'in sistemine yüklenmesi zorunludur. Dil yeterlilik belgesi ve referans mektupları da dâhil olmak üzere, başvuru kapandıktan sonra e-posta yoluyla gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

 1. TEV başvuru formu: 15 Aralık'tan itibaren en alttaki linkten ulaşabilirsiniz,
 2. Varsa, kabul belgesi *Henüz yoksa lütfen mülakat tarihine kadar TEV’e e-posta ile iletin,
 3. Özgeçmiş *İngilizce, bir sayfa,
 4. İngilizce transkript,
 5. Mezunlar için diploma veya ilişik kesme belgesi,
 6. Adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınmış iki adet İngilizce referans mektubu *Başvuru formunu doldurduktan sonra yönlendirileceğiniz burs programı seçme ve belge yükleme alanında referans mektuplarına ayrılan bölüme hocalarınızdan aldığınız mektupları siz yükleyebilirsiniz veya hocalarınızın iletişim bilgilerini girdiğinizde onlara gönderilecek e-posta yoluyla hocalarınız referans mektuplarını doğrudan TEV'in sistemine yükleyebilir.
 7. TOEFL IBT, IELTS Academic, PTE Academic, GRE, GMAT sonuç belgeleri,
 8. e-Devlet’ten aile vukuatlı nüfus kaydı ve adayın TC kimlik kartının görüntüsü,
 9. Ailenin gelir durumunu gösteren e-Devlet belgeleri *Çalışan veya emekli ebeveyne ait “Tüm SGK Hizmet Dökümü”, çalışmayan ebeveyne ait “4A, 4B, 4C Kaydı Yoktur” belgesi, ebeveyne ait “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonuç ekranı görüntüsü. Her alana tek bir belge yüklendiğinden, lütfen anne-babanız çalışıyor, emekli veya çalışmıyor ise bunu gösteren belgeleri birleştirip tek bir belge olarak yükleyin. Bu belgeyi bu konudaki zorunlu alanların hepsine yükleyebilirsiniz. Ayrıca, lütfen anne ve babanıza ait tapu bilgilerini sorguladığınızda ilk çıkan liste ekranlarının görüntülerini birleştirip tek bir belge olarak yükleyin, hisse ve detay bilgilerini yüklemenize gerek yoktur.

Lisans öğrenimini %100 İngilizce aldıysanız ayrıca dil yeterlilik belgesi sunmanıza gerek olmayabilir *Bunu başvurduğunuz okulun da kabul etmesi şarttır.

*TEV sizinle tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Başvuru formunu doldururken her zaman kullandığınız e-posta adresinizi doğru vermelisiniz (e-posta adresiniz @edu.tr uzantılı olmamalıdır).

Not: İtalya’daki okulların yıllık yaklaşık 500-2.500 Avro arası bir ücreti olabiliyor ancak birçok öğrenci bunu ödemez. Bunun için uluslararası öğrenciler ailelerinin maaş dökümü ve gelir durumlarını bildiren belgelerle birlikte bir devlet kurumuna (EDISU Piedmonte) başvurup gelir testi yaptırabilirler (ISEE Certificate). Gelir testi sonucuna göre öğrenciler okul ücretin sadece belli bir yüzdesini öderler veya kendilerinden hiçbir ücret talep edilmez.

 

MÜLAKAT VE SONRASI

 • Başvuru dosyasının değerlendirilmesinden sonra mülakata girmeye hak kazanan ve elenen adaylara e-posta gönderilir.
 • Bağımsız akademik komisyonlar tarafından gerçekleştirilen mülakat, çevrimiçi ve İngilizce yapılır; gün ve saat katılımcılara e-posta ile bildirilir.
 • Mülakat sonucu asil ve yedek adaylar belirlenir. Asil adaylar arasında burs hakkından vazgeçen olduğunda sırayla yedek adaylara geçilir.
 • Bursiyerler TEV’e taahhütname ve kefaletname vermeyi, öğrenimlerini tamamladıktan sonra taahhütnamede belirtilen şartlarda yurda dönmeyi kabul ederler. Bursiyerlerin yüksek lisansı tamamladıklarında TEV’e mezuniyet belgelerini göndermeleri beklenir.
 • Burs koşulları gereğince bursiyerler yüksek lisans öğrenimlerini normal süresi içerisinde tamamlayıp öncelikli olarak TOFAŞ A.Ş.’nin uygun olan pozisyonlarında, uygun pozisyon olmaması durumunda Koç Grubu şirketleri veya FIAT Automobiles SpA (FGA) bünyesinde TOFAŞ’ın uygun göreceği bir şirkette bursiyer tarafından da kabul edilecek bir pozisyonda (aylık ücret, mesai gün ve saatleri, vs. alacak şekilde) yüksek lisans süresi kadar çalışacaklardır. Bu şartları yerine getirmeyenler, başarısız olanlar, öğrenimini izinsiz bırakanlar ya da kurallara karşı gelip ceza alanlar bursu TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu’na ödeme tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte nakden ve bir defada derhal iade edecektir.

Son başvuru tarihi: 5 Şubat 2024, 17:00

Çevrimiçi Başvuru Formu ve Evrak Yükleme:  http://yurtdisi.tev.org.tr/

Başvuru formunu doldurup gerekli tüm belgeleri yüklediğinizde başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Sürecin geri kalanıyla ilgili e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.

Yurt dışı bursiyer adaylarına yönelik KVKK Aydınlatma Metni'ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://kvkkbelge.tev.org.tr/view/dd7ae768-f7e0-4ddb-b42a-db113d2337c6/