TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-DAAD Almanya bursları


TEV-DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST/ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM SERVİSİ) ALMANYA YÜKSEK LİSANS BURSU

MÜLAKAT SONUÇLARI HAZİRAN İÇİNDE E-POSTA YOLUYLA BİLDİRİLECEKTİR. OLUMLU/OLUMSUZ TÜM ADAYLARA BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR.

Genel Bilgiler

TEV, 1998 yılından itibaren Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya'da müşterek yüksek lisans bursu vermektedir. Bursiyerlerin giderlerinin %50'si DAAD, %50'si ise TEV tarafından karşılanmaktadır. Almanya'daki devlet üniversitelerinde aşağıda belirtilen dallarda öğrenim görenler başvurabilirler. Burs verilecek alanlar her yıl yayınlanan ilanda açıkça belirtilir. Almanya’daki üniversitelerle ilgili aşağıdaki linkten bilgi edinilebilir:

https://www.daad.de/deutschland/de/

Başvuru için son tarih: 15 Şubat 2022 23:59.

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından, 2021–2022 öğretim yılında seçilecek ve Almanya'da 2022 Eylül-Ekim aylarında Yüksek Lisans eğitimine başlayacak bursiyerlere Dil ve Eğitim Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Fen Bilimleri, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Matematik, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sanat ve Tasarım, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler, Şehir Planlama ve Tıp dallarında lisans eğitimini tamamlayan başarılı gençlere Almanya’da yüksek lisans eğitimi için müşterek burs verilecektir. www.daad.de/international-programmes ve www.hochschulkompass.de adreslerinden Almanya’daki üniversiteler ve yüksek lisans programları hakkında bilgi alınabilir. TEV-DAAD bursu ücretli yüksek lisans programlarının ücretini karşılamamaktadır (Adaylar ücret gerektirmeyen ve yüksek lisans derecesi veren programları seçebilir). Ayrıca www.daad.de ve www.daad-turkiye.org sayfalarından DAAD ve Almanya’da yükseköğrenim hakkında genel bilgilere ulaşılabilir.

Burs için öğrenim süresi bölümlere göre (MBA, MSc, MA, MPhil) 9-24 ay arasında değişmektedir. Başvuran bir aday bursu almaya hak kazanırsa 2022 güz sömestrinde (Wintersemester) Almanya’da yüksek lisansına başlamalıdır. Almanya’da bir yüksek lisans programına başvurmak ve kabul edilmek tamamen bursiyerin sorumluluğundadır. DAAD veya TEV, bursiyerlerin bir yüksek lisans programına kabul edilmesiyle ilgili herhangi bir destek sunmamaktadır. Adayların bursa başvurdukları sırada Almanya’da bir yüksek lisans programına kabul edilmiş olması gerekmez. Ancak burs çıkarsa en kısa sürede yüksek lisansa başvuru sürecinin başlatılması tavsiye edilir. Bursa başvuru süreci sırasında bir yandan da Almanya’da yüksek lisans programlarına başvuru sürecini başlatan adayların, tarihi daha sonra bildirilecek veçevrimiçi yapılacak mülakata kadar başvurusunda geldiği nokta hakkında yazılı bilgi vermesi talep edilir.

EK bilgi: RWTH Aachen International Academy bünyesinde çeşitli yüksek lisans programları ücretli olarak açılıyor. RWTH Aachen International Academy kısıtlı sayıda DAAD-TEV bursiyeri ve belirli programlar için ücret muafiyeti uygulayabiliyor. RWTH Aachen International Academy bünyesinde sunulan programlar hakkında https://static.daad.de/media/daad_de/word-excel-nicht-barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/a206_studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx ve DAAD-TEV bursiyerlerine ücret muafiyeti uygulamasıyla ilgili https://forms.academy-rwth.de/master-office/scholarships/fte/ linkinden detaylı açıklamalara ulaşılabilir. Bu uygulama yalnızca DAAD-TEV yüksek lisans bursuna hak kazanan bursiyerler için geçerlidir ve şartları tamamıyla RWTH Aachen International Academy tarafından belirlenmektedir. Bu, RWTH Aachen International Academy’nin tüm DAAD bursiyerlerine ücret muafiyeti sağlayacağı anlamına gelmez. Bu programlara başvurmak isteyen adaylara, DAAD-TEV ortak yüksek lisans bursuna hak kazandıkları takdirde DAAD-TEV tarafından bir yazı verilecektir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular başvurabilir),
 • Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan YÖK’e bağlı TC sınırları içindeki üniversitelerin son sınıfında öğrenim görmek veya mezun olmak,
 • Lisans genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • Öğrenimin gerektirdiği yabancı dili (İngilizce veya Almanca) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek.

BAŞVURU EVRAKI

TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)

 
 1. TEV çevrimiçi başvuru formunun (http://yurtdisi.tev.org.tr/)  doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra formun çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir, 
 2. DAAD başvuru formu, https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/forschungsstipendium_en.PDF linkinden indirilebilir. Aynı şekilde, aday formu doldurduktan sonra çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir,
 3. Adaylar ayrıca Almanya’da başvurmayı planladıkları programları https://tev.org.tr/uploads/files/a206_studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx linkinden indirebilecekleri formda gösterebilirler,
 4. İki farklı öğretim üyesinden alınmış İngilizce veya Almanca akademik referans mektubu (DAAD referans mektubu formu http://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.PDF linkinden indirilebilir, referansı veren öğretim üyesi kendi formatını kullanmak isterse, bu da kabul edilecektir. Referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine e-posta ile, konu kısmına "öğrenci adı, soyadı, başvurduğu program adı" belirtilerek gönderilebilir),
 5. Özgeçmiş (İngilizce, mümkünse bir sayfa),
 6. Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Almanya’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan amaç yazısı (bilgisayarda hazırlanmış, okunabilir yazı karakterinde ve İngilizce ya da Almanca olmalı),
 7. Varsa, Almanya’daki üniversitelerden aldığı kabul mektubu (henüz yoksa ilk başvurduğu sırada eklemesi gerekmez),
 8. Mezunlar için üniversite onaylı diploma veya ilişik kesme belgesi (İngilizce),
 9. Lise diplomasının Almanca veya İngilizce onaylı örneği (yeminli tercümanın onayı yeterlidir, ise diploması e_Devlet'ten alınırsa İngilizce tercümesi gerekli değildir, Türkçe belge yüklenebilir)
 10. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
 11. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (tarih ve detaylı bilgi aşağıdadır),
 12. Aile nüfus kaydı ile adayın TC kimlik kartı fotoğrafı,
 13. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 14. Adayın ailesine ait gelir durumunu gösteren belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb).
  • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
  • Belgelerini PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır.
  • ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

Önemli: Yüksek lisans öğreniminin tamamını Almanca yapacaklar hariç diğer adayların, TOEFL IBT notunun en az 79-80 veya IELTS akademik notunun en az 6,5 olması gerekmektedir. Sınav harçları ve diğer giderler aday tarafından karşılanacaktır.

Almanca dil yeterliliği için adayların şu hususlara dikkat etmesi gereklidir: Almanya’da Almanca bir yüksek lisans programına başvuracağını beyan eden adayların, burs başvurusu esnasında Almanca dil yeterlilik belgesi sunması gerekmektedir. Almanya’daki üniversitelerde Almanca yüksek lisans programlarına başvuru sırasında Almanca dil yeterliliğinin ispatlanması için Abitur, DSD 2, TestDaf (TDN 4-5), DSH 2-3, Goethe Zertifikat C2 veya Telc Deutsch C1 belgelerinden biri yeterli kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu belgelerden herhangi biriyle DAAD-TEV yüksek lisans bursuna da başvurulabilir. Ayrıca, DAAD-TEV ortak yüksek lisans bursuna başvuru sırasında Almanca bir yüksek lisans programında okumak istediğini beyan eden adayların Goethe B2/C1 veya Telc B2 belgelerinden birini sunması durumunda, yalnızca burs başvurusu için bu belgeler de kabul edilecektir. Ancak Almanya’daki yüksek lisans programlarının tamamında Goethe B2/C1 ve Telc B2 belgelerinin kabul edilmediği dikkate alınmalıdır. Almanca bir yüksek lisans programının şartlarına uygun, doğru Almanca dil belgesini sunmak tamamen başvuran adayın sorumluluğundadır. DAAD-TEV ortak yüksek lisans bursuna başvurup bursu almaya hak kazanan bir adayın elindeki yabancı dil belgesinin başvurulan yüksek lisans programı tarafından yeterli görülmemesi durumunda, bundan DAAD veya TEV sorumlu tutulamaz. Bu sebeple adaylar DAAD-TEV bursuna başvurmadan önce başvurmayı düşündükleri yüksek lisans programlarının hangi Almanca veya İngilizce dil belgesini kabul ettiğini öğrenmeli ve planlamalarını buna göre yapmalıdır. Gerekli Almanca dil yeterlilik sertifikası en geç 15 Şubat 2022’ye kadar TEV’in sistemine yüklenmelidir. Sınav harçları ve diğer giderler adaylar tarafından karşılanacaktır.

Önemli: Almanya’da belirli bir bölüm için şart koşulan yabancı dil yeterlilik belgesi ve dil seviyesi üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Almanya’daki üniversiteler bu şartları kendileri belirler. Adaylar okumak istedikleri bölüm için şart koşulan dil seviyesi ve talep edilen sınav sonuç belgesinin ne olduğundan emin olmalıdır. Dil yeterlilik koşulları ilgili programın internet sitesinde, genellikle başvuru şartları başlığı altında yer alır. Adayların, bursa başvurmadan önce, başvurmayı düşündükleri yüksek lisans programlarının kabul ettiği yabancı dil belgelerinin ne olduğunu öğrenmeleri, onları burs başvurusu ve yüksek lisans başvurusu için ayrı ayrı sınavlara girme zahmetinden kurtaracak ve başvuru süreçlerini doğru yönetmelerine yardımcı olacaktır.

 • Gerek İngilizce gerekse Almanca dil yeterlilik sınavları belli aralıklarla yapıldığından, burs başvurusunun eksik veya geç sunulan bir belge sebebiyle reddedilmemesi için bir an önce sınav takvimleri öğrenilmeli ve planlama yapılmalıdır!
 • İngilizce bir yüksek lisans programına başvuracak adaylar, bursa hak kazandıkları takdirde, Almanca seviyelerini belirlemek üzere, randevu alarak DAAD Türkiye Danışma Merkezlerinden birinde, ücretsiz Onset Almanca sınavına girebilir.
 • Yüksek lisansını İngilizce yapacak olan adaylardan iyi derecede Almanca bilgisine de sahip olup bunu belgelemek isteyenler, isterlerse bursun son başvuru tarihinden önce randevu alarak DAAD Türkiye Danışma Merkezleri’nden birinde, ücretsiz Onset Almanca sınavına girebilir.
 • DAAD Türkiye Danışma Merkezleri’nin ve ilgili kişilerin iletişim bilgileri bu dokümanın sonundadır.

Adaylar, dosyalarını TEV’in sistemine yükledikten sonra, dosyalarındaki bilgi ve belgeler dikkate alınarak TEV ve DAAD‘nin uygun gördüğü şekilde ön elemeye tabi tutulacaklardır. İlk elemeden sonra adaylara bilgi verilecektir.

MÜLAKAT VE SONRASI İLE İLGİLİ, ÖNEMLİ! 

Son aşama olan mülakatlar muhtemelen Mayıs ayı içinde çevrimiçi yapılacaktır. Adayların mülakat tarihi ve saati kesinleştikten sonra ayrıca kendilerine bildirilecektir. TEV ve DAAD temsilcilerinin katılacağı mülakat, adayın öğrenim göreceği dile göre İngilizce veya Almanca yapılacaktır. 

Adayların ya da bursiyer olarak seçilenlerin en geç Temmuz 2022 sonuna kadar Almanya’da bir yüksek lisans programından kabul alması ve bunu TEV’e iletmesi gerekir. Bursa hak kazanan kişi, bu tarihe kadar Almanya’da bu yazının ilk paragrafındaki açıklamalara uygun bir yüksek lisans programına kabul edilmediği takdirde, başvuru ve kabul sürecinde hangi aşamada olduğunu TEV’e bildirmelidir.

Asil bursiyerliğe hak kazananların burslarının %50’si TEV %50’si DAAD tarafından karşılanır. Ödemeler bursiyerler Almanya’ya gittikten kısa bir süre sonra DAAD muhasebesi tarafından yapılır. Burslar, aylık yaşam giderini, gidiş-dönüş yol ücretini, sağlık sigortasını ve araç gereç yardımını kapsar. Bursun detaylı kapsamı ayrıca DAAD tarafından bursiyerlere bildirilir.

Bursiyerler, TEV’e taahhütname vermeyi, öğrenimlerini tamamladıktan sonra bilgi ve deneyimlerini ülkemizde kullanmaları ve her iki ülke arasında köprüler kurmaları amacıyla yurda dönmeyi kabul ederler. Almanya’da ya da başka ülkede çalışmak isteyen ve iş imkânı bulan bursiyerlere en fazla 4 yıla kadar çalışma izni verilir. Ayrıca doktora yapmak isteyenlere doktora ve doktora sonrası çalışmaları süresince de yurt dışında kalış izni verilir. Ancak, bursiyer yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra TEV’e durumunu bildirmek ve TEV’den izin almak zorundadır. Bursiyer çalışma ya da doktora süresi sonunda TEV’in kendilerine vereceği süre içinde yurda döneceğini ve en az 2 yıl Türkiye’de kalacağını taahhüt eder (Türkiye’de işe başlayanlar görevleri gereği yurt dışına gidebilirler).

Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını, bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla taksitlerle ve uygun görülen yollarla TEV’e geri ödemeyi taahhüt eder.

Burs başvurusu ve Onset Almanca sınavıyla ilgili, aşağıda iletişim bilgileri verilen DAAD Danışma Merkezleri’nden ve üniversitelerde görevli DAAD okutmanlarından bilgi alınabilir.

DAAD Danışma Merkezleri

İstanbul Danışma Merkezi, Dr. Volker Schmidt 0212 249 34 62 istanbul@daad-turkiye.org www.daad-turkiye.org  

Ankara Danışma Merkezi, Franziska Trepke 0312 419 35 54 ankara@daad-turkiye.org  www.daad-turkiye.org

DAAD Okutmanları

 • Franziska Trepke - Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ankara@daad-turkiye.org
 • Dr. Volker Schmidt - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi, istanbul@daad-turkiye.org
 • Julia Völker - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı, juli.voelker@gmail.com
 • Dr. Deniz Güneş Yardımcı - İstanbul Bilgi Üniversitesi European Institute/Dept. of International Relations, deniz.yardimci@bilgi.edu.tr
 • Dr. Nilgün Yüce - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı, nilgunyuce@akdeniz.edu.tr
 • Rebekka Toder - Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği, rebekkatoder@anadolu.edu.tr
 • Daniel Schreiner - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili Eğitimi, İzmir, daad.izmir.schreiner@gmail.com
 • Carolin Reuter - Uludağ Üniversitesi Eğitim fakültesi, Bursa, carolinreuter@uludag.edu.tr

Almanya'da master öğrenim süresi alanlarına göre 1 ile 2 yıl (2 ya da 4 sömestr) arasında değişmektedir. Öğrenim dili Almanca veya İngilizce’dir. Dil sınavı sonuçları 15 Şubat 2022’ye kadar TEV’in sistemine yüklenmelidir. Gönderilecek bursiyer sayısı her yıl yapılan bütçe çalışmaları neticesinde belirlenir. Başvuru için son tarih: 15 Şubat 2022 23:59.

BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR. MÜLAKAT TARİHİ HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ OLUP 9 MAYIS HAFTASI İÇİNDE YAPILMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. ADAYLARIN O TARİHE KADAR E-POSTA KUTULARINI TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.