TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-Garring Vakfı Danimarka bursları


TEV-GARRING VAKFI DANİMARKA YÜKSEK LİSANS BURSU

MÜLAKAT 15 NİSAN'DA ÇEVRİMİÇİ YAPILACAKTIR.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA ELENEN VE MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR. 

Genel Bilgiler

TEV ile Garring Vakfı 1996’dan beri Danimarka Teknik Üniversitesi’nde (DTU) aşağıda belirtilen alanlarda karşılıksız yüksek lisans bursu vermektedir. Başvuru için son tarih: 14 Ocak 2022.

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

TEV, Garring Vakfı Burs Fonu’ndan 2022-2023 akademik yılı başında öğrenime başlayacak; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Danimarka’da, İngilizce eğitim veren DTU’da Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgâr Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim görenlere yüksek lisans (Master’s Degree) öğrenimi için burs verecektir.

 • Burs süresi yüksek lisans için en fazla 24 aydır ve Eylül-Ekim 2022’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.
 • DTU’da yüksek lisans başvuruları her yıl Ocak ayı ortasında sona erer. Bu nedenle adayların bir an önce DTU’da ilgili bölüm ile temasa geçip başvuru yapmaları gerekir: international@adm.dtu.dk. 
  DTU’nun başvuru tarihleri için:
 • DTU’ya başvuru sürecinde TEV-Garring Vakfı bursuna adaylık koşullarını taşıyanlar ve bu bursa başvurup dosyasını TEV’e iletip burs için aday olanlardan DTU başvuru kayıt ücreti (100 Euro) almayacaktır. Adaya ayrıca süre verecek ve TEV’den aday hakkında bilgileri 17-19 Ocak tarihleri arasında alacaktır. Burs almaya hak kazananların başvuru ücretleri ile okul ücreti burs kapsamında olacaktır.
 • DTU başarılı öğrenciler için okul ücreti bursları sağlar. Bu nedenle adayın başvuru sırasında okul ücreti bursundan muafiyet için DTU’da ilgili bölüme başvurması ve DTU’nun istediği belgeleri DTU’ya iletmesi, ayrıca Garring Vakfı Bursu adayı olduğunu bildirmesi gerekir. TEV-Garring Vakfı burs sonuçları en geç 2022 Nisan ayının ilk haftasında kesin olarak belirlenecektir. Aday bu tarihte kesin olarak burs aldığını bildirebilir. DTU adaylardan akademik başarılarını belgelemelerini ve ayrıca varsa ödüller ile sosyal, gönüllü çalışmalar gibi ayrıntılar ister. Adaylar bunlara dikkat etmelidir. DTU’nun güncel uygulamaları dikkate alınmalıdır. Adaylar TEV-Garring Vakfı bursundan yararlanmak için okul ücreti muafiyetinden yararlanmak istediklerini DTU’da ilgili bölüme bildirebilirler.  http://www.dtu.dk/english/education/msc/tuition_fees_and_terms_of_payment/tuition_fee_waivers
 
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
 • TC vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular başvurabilir),
 • Yukarıda belirtilen dallarla ilgili alanlarda öğretim veren TC sınırları içinde YÖK’e bağlı üniversitelerden mezun olmak (son sınıf öğrencileri de başvurabilirler),
 • Lisans genel not ortalamasının en az 3 olması,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemek, (TOEFL sınavında en az 79-80 IELTS 6,5) 
  *Bu maddenin açıklaması aşağıdaki “Dil Sınavı Sonuçları Hakkında” bölümünde yer almaktadır.
 
BAŞVURU EVRAKI

TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)

 
 1. TEV çevrimiçi başvuru formunun (http://yurtdisi.tev.org.tr/)  doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra formun çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir, 
 2. Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları (referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine e-posta ile, konu kısmına "öğrenci adı, soyadı, başvurduğu program adı" belirtilerek gönderilebilir),
 3. Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Danimarka’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık İngilizce yazı,
 4. Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı İngilizce örneği (okuldan ya da noterden onaylı),
 5. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
 6. Varsa kabul belgesi, GRE ve TOEFL ya da IELTS sınav sonucu,
 7. Aile nüfus kaydı ile adayın TC kimlik kartı fotoğrafı,
 8. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 9. Adayın ailesine ait gelir durumunu gösteren belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn gelir ve emlak vergi beyannameleri, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb).
  • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
  • Belgelerini PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır.
  • ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

 

DİL SINAVI SONUÇLARI HAKKINDA

DTU adaydan GRE, IELTS ya da TOEFL gibi sınav sonuçlarını istiyorsa aday sınavlar için ilgili kurumlarla irtibata geçip sınavları zamanında alıp DTU’ya ve TEV’e vermek zorundadır. Adayın test sonuçlarının birer örneğini en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar TEV’e vermesi gerekir. Ancak DTU, adayı bu sınav sonuçlarından muaf tutuyorsa ve aday bu durumu TEV’e belgelendirirse sınavları almasına ve sonuçlarını TEV’e vermesine gerek kalmaz. Aday bu sınav sonuçlarından muaf tutulur.

 • Aday %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görmemiş ise 14 Ocak 2022’ye kadar mutlaka geçerli bir IELTS ya da TOEFL sınav sonucunu TEV’in sistemine yüklemek zorundadır (En az; IELTS 6, TOEFL 80)

DTU’dan kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar adaylar tarafından yapılacaktır. Adayların kabul belgesini en geç 15 Şubat 2022’ye kadar TEV’e ulaştırılması gerekmektedir. Kabul alamayanlar ve süreci devam edenler ise bu tarihe kadar TEV’e bilgi vermek zorundadır.

Technical University of Denmark 

International Office DTU - Building 101 A DK - 2800 Lyngby/DENMARK

+45 45 25 25 25 dgh@adm.dtu.dk

 

MÜLAKAT VE SONRASI İLE İLGİLİ, ÖNEMLİ! 

 • Yukarıda belirtilen sınavlarda başarılı olanlar, genel not ortalamaları, sınav ve mülakat sonuçları ile ailelerinin mali durumlarına göre değerlendirilecek ve daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakat çevrimiçi yapılacaktır.
 • Asil bursiyerliği kazananlar TEV’e noterden tasdikli taahhütname ve kefaletname vermeyi, yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra 8 yıl içinde yurda dönmeyi ve öğrenim süresinin iki katı kadar Türkiye’de çalışmayı şimdiden kabulleneceklerdir. Master öğrenimini tamamlayanlar doktora yapmak isterlerse doktora öğreniminden sonra yurda dönebilirler. Burslar doktora öğrenimini kapsamaz. Başvuru için son tarih: 14 Ocak 2022.