TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa bursları


TEV-FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ FRANSA YÜSEK LİSANS BURSU 

MÜLAKATLAR 20 VE 21 NİSAN'DA ÇEVRİMİÇİ YAPILACAKTIR.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA ELENEN VE MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR. 

Genel Bilgiler 

TEV ile Fransa Büyükelçiliği arasında yapılan anlaşma neticesinde 2004 yılından itibaren Fransa'da devlet üniversitelerinde yüksek lisans bursları verilmeye başlanmıştır. Burslar tüm alanları kapsar. TEV ile Fransa Büyükelçiliği, Fransa’da Master2 ve belli şartlarda Master1’in ilk yılı için yüksek lisans bursu vermektedir (bursun süresi 10 aydır ve bu süre yenilenemez). Öğrenim dili Fransızca ve İngilizce’dir (tercihen C1 ve minimum B2 seviyesi) ve master öğrenim süresi Fransa devlet üniversitelerinde 1 yıldır. Öğrenimini İngilizce sürdürecek adaylar belli düzeyde Fransızca bilmek zorundadır. Bilmeyen adaylar yurt dışına gitmeden önce Fransız kültür Merkezleri’nde Fransızca kurslarına katılabilirler (kurslar ücretlidir ve ücretlar adaylara aittir). Başvuru için son tarih: 15 Şubat 2022.

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

TEV ile Fransa Büyükelçiliği Yüksek Lisans öğrenimi Master1’in ilk yılı ve Master2 için 2004 yılından beri aşağıda belirtilen şartlarda Fransa’da ortaklaşa yaşam gideri bursu vermektedir. Burs başvurusunda herhangi bir alan sınırlaması yoktur, tüm alanlara açıktır. Egitim dili Fransızca veya İngilizce olan programlar burs kapsamındadır. Programın eğitim diline göre istenen dil seviyesi: Fransızca için tercihen C1 ve minimum B2 seviyesi veya İngilizce için tercihen C1 ve minimum B2 seviyesidir. 

TEV-Fransa Büyükelçiliği bursları Master1 ve Master2 kapsamlıdır ancak Master2’den kabul alanlar öncelikli olacaktır. Master1’den kabul alıp burs için uygun görülenlerin Fransa’daki bursları sadece bir yıl için geçerlidir, ikinci yıla uzatılması söz konusu  olmayacaktır. Ayrıca Fransa’da yüksek lisans eğitim bursunun süresi Master2 için 10 aydır ve bu süre yenilenemez. Bununla birlikte burs pedagojik nedenlerden (staj, tez, vs) dolayı uzatılabilir. 

Öğrenciler burstan faydalanabilmek için 2022 Eylül-Ekim aylarında öğrenime başlamak üzere bir üniversiteye başvuruda bulunmuş veya kabul almış olmalıdırlar. Daha fazla bilgi için Sibel ERDOĞAN YALÇIN (burslar@ifturquie.org) ile iletişime geçilebilir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilir), 
  Not: Fransa vatandaşı olanlar ya da Türkiye ile Fransa çifte vatandaşlık sahibi olanlar başvuru yapamazlar. 
 • Lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması (Türkiye’de YÖK’ün tanıdığı üniversitelerde öğrenim görenler ya da mezunlar başvurabilir),
 • Öğrenimin gerektirdiği dili (Fransızca veya İngilizce) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek.

BAŞVURU EVRAKI

TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)

 
 1. TEV çevrimiçi başvuru formunun (http://yurtdisi.tev.org.tr/)  doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra formun çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir, 
 2. Fransa Büyükelçiliği başvuru formu, 
 3. İki öğretim üyesinden alınacak Fransızca veya İngilizce referans mektubu (referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine e-posta ile, konu kısmına "öğrenci adı, soyadı, başvurduğu program adı" belirtilerek gönderilebilir), 
 4. Özgeçmiş (Fransızca veya İngilizce)
 5. Adayın Fransa’da ilgi duyduğu çalışma alanları, projesi ve mezuniyetinden sonra profesyonel olarak ne yapacağını açıklayan Fransızca veya İngilizce yazı,
 6. Diploma veya çıkış belgesinin onaylı Fransızca örneği (mezunlar için, okuldan ya da noterden onaylı),
 7. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notlarını gösteren Fransızca veya İngilizce transkript,
 8. Öğrenim göreceği dile göre Fransızca ya da İngilizce dil yeterlilik belgesi,
 9. Eğer gidilecek kurumla yazışma yapılmışsa, yazışmanın örneği
 10. Aile nüfus kaydı ile adayın TC Kimlik kartı fotoğrafı ve Fransızcaya çevrilmiş kimlik kartı örneği,
 11. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 12. Adayın ailesine ait gelir durumunu gösteren belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb).
  • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
  • Belgelerini PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır.
  • ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

Türkiye Campus France Ofisleri: 

 • Ankara: 0312 408 82 42 campusfrance.ankara@ifturquie.org
 • İstanbul: 0212 393 81 11/114-115 campusfrance.istanbul@ifturquie.org
 • İzmir: 0232 465 15 96 campusfrance.izmir@ifturquie.org

YABANCI DİL BELGESİ İLE İLGİLİ, ÖNEMLİ! 

Fransızca veya İngilizce istenilen seviye tercihen C1 ve minimum B2’dir (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması’na göre). Bu nedenle, adaylar tercihen C1 ve minimum B2'ye eş değer bir test sonucu sunmalıdırlar. Fransızca sınavları için İstanbul, Ankara ve İzmir Fransız Kültür Enstitüleri’nden veya http://ifturquie.org/ linkinden bilgi alınabilir.

 • Fransızca için: DELF (tercihen C1 ve minimum B2), DALF (C1), TEF ve TCF (TCF-geçerliliği 2 yıl. Her ay Fransız Kültür Merkezi’nde yapılıyor).
 • İngilizce için: TOEFL IBT 79-80, IELTS Akademik en az 6, NQF, PTE General, PTE Academic, Cambridge Exam, TOEIC (bu sınav sonuçları TOEFL veya IELTS’e denk olmalıdır).
 • Fransızca sınavları belli tarihlerde yapılmaktadır. DELF sınavları genelde Şubat, Haziran ve Kasım aylarındadır. En yakın sınav tarihi için Fransız Kültür Merkezleri ile temasa geçilmesi önerilir.
 • Dikkat DELF DALF Şubat 2022 sınavı için kayıtlar: 22 kasım 2021 - 7 ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır

Adaylar dil sınavı sonuçlarını en geç 15 Şubat 2022 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadırlar. Sınav giderleri adaylar tarafından karşılanacaktır (Fransızca dil sınavında ödenecek ücretlerinde indirim yapılması için TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek bursiyer adayı olunduğu bildirilmelidir).

MÜLAKAT VE SONRASI İLE İLGİLİ, ÖNEMLİ!

Yukarıda belirtilen sınavlarda başarılı olanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata alınacaklardır.

TEV ve Fransa Büyükelçiliği temsilcilerinin katılacağı mülakat, adayların öğrenim göreceği dile göre Fransızca veya İngilizce, çevrimiçi yapılacaktır. 

 • Bursiyerler Fransa’ya gittikten sonra aylık burs ödemeleri Campus France Paris tarafından Fransa’daki banka hesabına transfer şeklinde yapılacaktır. Ayrıca Campus France Paris bursiyerlere; karşılama, konaklama yeri bulma, oturma izni alma, Fransız yükseköğretim sistemi ve yaşam konusu hakkında bilgilendirme gibi hizmetler vermektedir. Bursiyerler, Fransa’ya ayın 15. gününden sonra varmaları durumunda o ay sadece yarım burs alma hakkına sahip olacaklardır. Adaylar, Campus France bilgilerine www.campusfrance.org adresinden ulaşabilirler.
 • Burs için seçilenler vize ücretinden muaf olacaklardır.
 • Bursiyerler, TEV kısmı için yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi ve TEV’e taahhüt vermeyi kabul eder. Ancak bursiyer iş tecrübesi edinmek ya da staj yapmak için TEV’den izin alarak 4 yıla kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürebilir ya da yurt dışında doktora yapabilir. Süresini tamamlayan bursiyer yurda dönmeyi ve en az iki yıl süreyle Türkiye’de herhangi bir kurumda çalışmayı taahhüt eder.
 • TEV’den izin alarak 4 yıla kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürebilir ya da yurt dışında doktora yapabilir. Süresini tamamlayan bursiyer yurda dönmeyi ve en az iki yıl süreyle Türkiye’de herhangi bir kurumda çalışmayı taahhüt eder.
 • Burslar özel üniversitelerin okul ücretini kapsamamaktadır ancak devlet okullarında kayıt ücretinden muafiyet kazandırır (5000€’yu geçmediği sürece, bu rakam 2021 yılı için geçerlidir, 2022 yılında değişiklik gösterebilir),
 • Fransa’da, yüksek lisans eğitimi çerçevesinde 3 aydan fazla staj gerçekleştiren her öğrenci aşağı yukarı 436 € civarında bir gelir elde edebiliyor. Bursiyer bu geliri kullanabilir, bursu kesilmez.
 • Bursiyerlerin giderleri TEV ile Fransa Büyükelçiliği tarafından karşılanacaktır. 
 • Bursiyerler, TEV kısmı için yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi ve TEV’e taahhüt vermeyi kabul eder. Ancak bursiyer iş tecrübesi edinmek ya da staj yapmak için TEV’den izin alarak 4 yıla kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürebilir ya da yurt dışında doktora yapabilir. Süresini tamamlayan bursiyer yurda dönmeyi ve en az iki yıl süreyle Türkiye’de herhangi bir kurumda çalışmayı taahhüt eder.

Fransa ve Fransa’da eğitim, üniversiteler, giderler ve dikkat edilmesi gereken konular için http://www.turquie.campusfrance.org/tr/rubrique/campus linkini ziyaret ediniz.

PROGRAMS IN ENGLISH

Campus France’s catalogue of post-secondary programs taught in English includes nearly 1200 programs designed for English-speaking students. 

France’s success in attracting students from around the world reflects not only the excellence of higher education in France, but also the quality of daily life, the variety and richness of French culture, and the easy access to the rest of Europe students enjoy while earning their degree.
 
France is the first non-English speaking country for recruiting foreign students, and provides a wide offer of trainings taught in English. It is thus no longer needed to be fluent in French to study in France. Studies to obtain a degree are completed by French classes, an additional asset in an international career, since it paves the way to 75 French-speaking countries.
 
Please click on the following link to see all the programs taught in English by subject area:
 
 
Specific additional short programs exist in cultural and linguistic stays, please click here: 

For programs in Art, click here http://www.campusfrance.org/en/page/art-trainings

Başvuru için son tarih: 15 Şubat 2022.