TEV - Burslar - Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burs Başvuru ve Seçim Aşaması


TEV yurt dışı yüksek lisans burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ve Kasım ayı içinde de web sitemizde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV'e başvururlar. Burslar yalnızca burs verilen A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerindeki en iyi üniversitelerden kabul almak şartıyla verilir. Burslarımız ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV'den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir. Adaylar müracaat süresi içinde yurt dışındaki üniversitelerden alacağı kabulleri TEV' e vermek zorunda değildir. Ancak adayların Kasım ayından itibaren yurt dışındaki üniversitelerle temasa geçmeleri gerekir. Adaylar açıklama yazılarımızda belirtilen süre içinde kabullerini alıp TEV'e vermek zorundadır.

Adaylar, yükseköğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (mülakat komisyonu, adayların çoğunlukta bulunduğu alanlara mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumu dikkate alınır.

Burs konularına göre detaylar her yıl ilan ekindeki açıklama yazılarımızda detaylı verilmektedir.

1. İngilizce öğrenim göreceklerden TOEFL (istenilen puan en az 79-80) veya IELTS (İstenilen puan en az 6,5) yeterliliği aranmaktadır. Ayrıca, İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testleri ile ölçülmektedir. Adayların bu testlerde ilk %50'ye girmeleri gerekmektedir.

2. Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hâkimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri istenmektedir.

  • T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
  • Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokulların son sınıfında öğrenim görmek veya mezun olmak, (İşletme Yönetimi (MBA) dalına yalnızca mezun adaylar başvurabilir.)
  • Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3 genel not ortalamasına sahip olmak. (Burslarımıza Türkiye'de YÖK’e bağlı üniversitelerde öğrenim görenler başvurabilir.)
  • Öğrenim göreceği ülkenin dilini yüksek lisans öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek. (Müracaattan sonra verilecek süre içinde dil sınav sonuçları TEV'e verilir.)