TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları


TEV-ABD VE BATI AVRUPA ÜLKELERİ YÜKSEK LİSANS BURSU

MÜLAKATLAR 18 VE 19 NİSAN'DA ÇEVRİMİÇİ YAPILACAKTIR.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA ELENEN VE MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR. 

 

 

Genel Bilgiler

TEV tarafından, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde (TEV’in söz konusu Batı Avrupa ülkesinde Yüksek Lisans’a yönelik başka bir burs programı mevcut değilse, örneğin İsviçre gibi, bu bursa başvurulabilir), konularında en iyi ABD’de ilk 20, Batı Avrupa ülkelerinde ise dünya çapında ilk 50 içine giren üniversitelerde Yüksek Lisans bursları verilmektedir. Burs kapsamına giren alanlar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

Başvuru için son tarih: 14 Ocak 2022.

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

ABD ve Batı Avrupa Ülkelerinde; Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, İletişim ve Sistem Mühendislikleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kök Hücre, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık (bu alanlarda öğrenim görenler), İşletme Yönetimi (mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Çevre Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, İşletme, Ekonomi öğrenimi görenler), Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), Müzik ve Resim alanlarında yüksek lisans bursu verilecektir.

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre 9-21 ay süreyle verilir ve Eylül-Ekim 2022’de yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilir),
 • Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan YÖK’e bağlı TC sınırları içindeki üniversitelerin son sınıfında öğrenim görmek veya mezun olmak (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir),
 • Lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemek (TOEFL IBT en az 79-80; IELTS en az 6,5 akademik olan),
 • Başvurulacak ülke ve üniversitelerin isteklerine göre mesleki bilgilerinin yeterliliğini gösteren İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer dallarda GRE testlerini aday tarafından alınması (Üniversiteler adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa adayın almasına gerek yoktur).

BAŞVURU EVRAKI

 1. TEV çevrimiçi başvuru formunun (http://yurtdisi.tev.org.tr/)  doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra formun çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir, 

 2. Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenlerini açıklayan bir sayfalık İngilizce yazı,
 3. Adayın yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi varsa dosyasına eklenmeli, eğer yoksa aşağıda verilen tarihe kadar TEV’e iletilmesi gereklidir,
 4. Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları (referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine e-posta ile, konu kısmına "öğrenci adı, soyadı, başvurduğu program adı" belirtilerek gönderilebilir),
 5. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
 6. Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği (okuldan ya da noterden onaylı),
 7. Adayın başvuracağı üniversite ve bölüme göre alması gereken GMAT, GRE, TOEFL, IELTS sınav sonuçlarını dosyasına eklemesi gereklidir. Aday henüz bu sınavları almadıysa aşağıda belirtilen tarihe kadar alıp TEV’e verebilir. Avrupa’daki üniversiteler GRE istemeyebilir bu durumda adayın almasına gerek kalmaz. Ancak her aday TOEFL ya da IELTS (IELTS akademik olmalıdır) sınavından birini almak ve aşağıda belirtilen tarihe kadar TEV’e iletmek zorundadır,
 8. Aile nüfus kaydı ile adayın TC kimlik kartı fotoğrafı,
 9. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 10. Adayın ailesine ait gelir durumunu gösteren belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn gelir ve emlak vergi beyannameleri, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb).
 • Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.
 • Belgelerini PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır.
 • ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)

Adaylar TOEFL (en az 79-80) veya IELTS (akademik en az 6,5), GMAT veya GRE sınavları için ilgili web sitelerinden bilgi alabilirler. Yabancı dil sınav sonuç belgesinin de, diğer belgelerle birlikte, en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar yüklenmesi gerekir.

 • Yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar aday tarafından yapılacaktır. Kabul belgelerinin, konularında en iyi ABD’de ilk yirmi, Batı Avrupa ülkelerinde ise dünya çapında ilk 50 içine giren üniversitelerden (US News veya QS listelerine bakılabilir) alınması ve en geç 2 Mayıs 2022 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gereklidir. Kabul belgelerini yukarıda verilen tarihten sonra alabilecek durumda olan adaylar ise, bu tarihe kadar durumları hakkında TEV’e bilgi verip süre için onay almalıdır.
 • Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan uygun adaylar çevrimiçi yapılacak mülakata davet edileceklerdir. Mülakat tarihi ve saati daha sonra belirlenecek ve adaylara bilgi verilecektir. 
 • Asil bursiyerliği kazananlar, TEV’e taahhütname ve kefaletname vermeyi, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonrası için belirlenecek süreler sonunda yurda dönmeyi kabulleneceklerdir. Öğrenimini tamamlayanlar yurt dışında tecrübe edinmek amacıyla belirli süreler istedikleri yerlerde çalışabilirler ya da doktora yapabilirler.
 • Bursiyerler öğrenimleri süresince TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla uygun taksitlerle TEV’e geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.
 • “Eğitim Bilimleri” alanında aşağıdaki konulardan birinden kabul almak gereklidir. 
  1 Counselling-Personnel Services Danışmanlık-Personel Hizmetleri  
  2 Elementary and Preschool Education İlköğretim ve Okul öncesi
  3 Special Education Özel Eğitim
  4 Higher Education Administration Yükseköğretim Yönetimi
  5 Early Childhood Education Erken Çocuk Eğitimi

Başvuru için son tarih: 14 Ocak 2022.