TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

Genel Bilgiler


 

TÜRK EĞİTİM VAKFI 2021-2022 YURT DIŞI BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR. BAŞVURU EVRAKININ ÇEVRİMİÇİ YÜKLENMESİ GEREKİR. TEV'E POSTA/KARGO İLE BASILI EVRAK GÖNDERİLMEMELİDİR. 

BAŞVURULAR, LİSANS ÖĞRENİMİNİ TÜRKİYE'DE TAMAMLAMIŞ VE 2022 EYLÜL-EKİM'DE YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMINA BAŞLAYACAK ADAYLARA YÖNELİKTİR.

TEV YURT DIŞI BURS PROGRAMLARI SADECE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA -DOKTORA PROGRAMI SİNGAPUR İÇİN GEÇERLİDİR- VE TIP'TA ARAŞTIRMAYA YÖNELİK VERİLECEKTİR (ERASMUS, EXCHANGE,STAJ,YAZ OKULU,SEMİNER GİBİ PROGRAMLARA BURS SAĞLANMAMAKTADIR.

 

TÜRK EĞİTİM VAKFI YURT DIŞI BURSLARI

Genel Bilgiler

Vakfımız, ülkemizin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek adına lider özelliklerine sahip üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi için 1969 yılından beri yurt dışında burslar verir.

Burslar Eylül-Ekim 2022’de yurt dışında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine başlayacak öğrenciler ile yurt dışında Tıp alanında Üst İhtisas ve Araştırma çalışmaları yapacak doktorlara yöneliktir. 

 

YURT DIŞI BURS SÜRECİNİN ANA HATLARI

Herhangi bir yurt dışı burs programına başlamadan önce bu bölüm dikkatle okunmalıdır. 

Aşağıdaki bilgiler, tüm yurt dışı burs programları için geçerli genel bilgilerdir. Ayrıca, her burs programına özgü ek koşullar vardır. Başvurunun geçerli olabilmesi için tüm koşulların yerine getirilmesi ve belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekir.

TEV, “Yurt Dışı Burs Yönetmeliği” uyarınca her yıl Ağustos-Eylül aylarında bütçe imkânlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak burs verilecek alanları ve burs sayısını belirler. İş birliği yaptığımız kurumlarla burs verilecek alanlar ve burs kontenjanları ayrıca belirlenir.

 • Açıklamalarda belirtilen tüm belgelerin PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmesi gerekir. Eksik PDF yükleme ve başvuru formlarının imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

TEV yurt dışı yüksek lisans (master's degree) burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ayı ortsından itibaren de Türk Eğitim Vakfı web sitesinde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar başvuru süresi içerisinde TEV'e başvururlar. Burslar yalnızca burs verilen ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde ve Singapur ile Japonya’daki en iyi üniversitelerden kabul almak şartıyla verilir. Burslar ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV'den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir. Adaylar başvuru süresi içinde yurt dışındaki üniversitelerden alacakları kabulleri TEV'e göndermek zorunda değildir. Ancak adayların Ekim ayından itibaren yurt dışındaki üniversitelerle temasa geçmeleri gerekir. Adaylar açıklama yazılarında belirtilen süre içinde kabullerini alıp TEV'e göndermek zorundadır.

Bursiyer seçiminde; adayların yükseköğrenim süresince sahip oldukları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (mülakat komisyonu, adayların çoğunlukta bulunduğu alanlara mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumu dikkate alınır.

TEV yurt dışı burslarına başvuracak tüm adayların TEV başvuru formunu çevrimiçi doldurup çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzalaması, tarayarak PDF formatında TEV’in sistemine yüklemesi zorunludur (başvurulan burs programına ait bir form daha olması durumunda aynı şekilde bu formun da çevrimiçi doldurulması, çıktısının alınarak imzalanması ve daha sonra PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekir). Formun doğru ve eksiksiz doldurulması için adayın öncelikle ilan ve açıklama yazılarını sonuna kadar dikkatle okuması gerekir; açıklanan burslar için bilgi, belgeler ve başvuru şekli değişkenlik gösterebilir.

Yurt dışı burslar ve formdaki sorunlarla ilgili sorularınızı yurtdisiburs@tev.org.tr adresine yazabilirsiniz.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER (Aşağıdaki koşullar ve “önemli bilgiler” tüm burslarla ilgili genel koşullar ve bilgilerdir, hangi burs programına başvurulursa başvurulsun dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır, ayrıca her burs programının kendine özgü kriterleri de olabilmektedir)

 • TC vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilir, Tıp Bursları'nda yaş sınırı farklılık gösterebilir),
 • TC sınırları içinde YÖK’e bağlı belirtilen dallarda öğretim yapan üniversitelerin fakültelerinde veya yüksekokulların son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmak (İşletme Yönetimi/MBA dalına yalnızca mezun adaylar başvurabilirler),
 • Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3 genel not ortalamasına sahip olmak,
 • Öğrenim göreceği ülkenin dilini yüksek lisans öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek (İlgili burs programının son başvuru tarihine kadar  dil sınav sonuçları TEV'e verilir),
 • İngilizce öğrenim göreceklerden TOEFL (en az 79-80) veya IELTS (akademik olan versiyon; en az 6,5) yeterliliği aranmaktadır. Ayrıca, İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testleri ile ölçülmektedir. Adayların bu testlerde ilk %50'ye girmeleri gerekmektedir. Batı Avrupa ülkelerindeki bazı üniversiteler GRE skoru istemezler bu nedenle TEV de gerekli görmez. Burs programlarına ait açıklama yazılarında bu konuda gerekli bilgiler verilmektedir,
 • Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hâkimiyetine sahip olduklarını belgelemek istenmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Adaylar TEV’in yurt dışı burslarına farklı yıllarda en fazla 2 defa başvuru yapabilir. Daha fazla sayıda başvuru kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
 • Bursa başvuru tarihi itibarıyla kendi maddi imkânlarıyla veya herhangi bir kuruluştan burs alarak yurt dışında yüksek lisansa başlamış veya başlayacak olanlar bu bursa başvuramaz.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih, bir dal için yapılabilir. Bu dalın başvuru formunda belirtilmesi gereklidir.
 • “Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler” bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak belirtilen formatta TEV’in sistemine yüklenmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen veya zamanında yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmez.

 

DEVAM EDEN YURT DIŞI BURS PROGRAMLARIMIZ