TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar Ek Bilgiler


TEV Eğitim (Üniversite), Yüksek Lisans, Doktora ve Mesleki Orta Öğrenim Burslarında Bursun Devamı ve Ödül Koşulları/ Bursiyerlerin Yükümlülükleri/Bursun Kesilme Halleri Hakkında Bilgiler

BURS DEVAMI KOŞULLARI

Bursun bir sonraki öğretim yılında da  devam edebilmesi için bursiyerlerin dönem veya yıl kaybı olmadan bir üst sınıfa/yıla geçmiş olmaları gerekmektedir. 

Bursiyerlerin güncel not dökümü belgelerini ve öğrenci belgelerini e-devlet üzerinden barkodlu olarak almaları ve kendilerine bildirilecek linke yüklemeleri gerekmektedir.

Yüksek Öğrenim (Üniversite):

 • Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 (100 üzerinden not veren okullarda 65) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. (Not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilir.)

 • Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,20 (100 üzerinden not veren okullarda 55) olması yeterlidir.

 • Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

Yüksek Lisans: 

Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl vaya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

Doktora: 

Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl vaya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

Mesleki Ortaöğretim:

Öğretim yılı sonunda bursiyerin sınıf not ortalamasının en az 70 olması ve alan ve alan ortak derslerden geçmiş olması gerekmektedir.

 

 

BURS ÖDÜLLERİ 

Burs ödüllerinin amacı:

 • Daha çok çalışmayı teşvik etmek,

 • Başarılı olmayı özendirmek,

 • TEV bursiyerleri başarı pramidini oluşturmak,

 • Bursiyerlerin TEV ile ilişkilerini güçlendirmek,

 • TEV ailesi içinde bütünleşmelerine ve birbirleri ile kaynaşmalarına katkıda bulunmaktır.

 

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ:

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87,5) ve hiç başarısız dersi olmayan bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Başarı Belgesi ve bir aylık burs ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM SINIF/BÖLÜM BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ:

Genel not ortalaması ile kendi sınıfında/bölümünde birinci sırada olan bursiyerler, TEV Sınıf/Bölüm Birincisi Belgesi ve iki aylık burs ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM OKUL BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ:

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yükseköğrenim Okul Birincisi Belgesi ve iki aylık burs tutarı ile ödüllendirilir. 

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ONUR ÖDÜLÜ:

Yüksek öğrenimini (üniversitesini) birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Onur Belgesi ve üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEK LİSANS ONUR ÖDÜLÜ:

Yüksek lisans öğrenimini tamamlayan ve bitirme genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en en az 87,5) olan bursiyerler, TEV Yüksek Lisans Onur Belgesi ve bir aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV DOKTORA ONUR ÖDÜLÜ:

Doktora öğrenimini tamamlayan ve doktora derslerinden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en en az 87,5) olan bursiyerler, TEV Doktora Onur Belgesi ve bir aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV MESLEKİ ORTAÖĞRETİM BAŞARI ÖDÜLÜ

Mesleki ortaöğretim programında yıl sonu not ortalaması 80 olan bursiyerler, TEV Başarı Belgesi ve bir aylık burs tutarı ile ödüllendirilir. Bununla birlikte devlet üniversitesinde bir programa yerleşmesi ve Eğitim Bursunun diğer koşullarını sağlaması halinde bursu TEV Eğitim (Yükseköğrenim) bursu olarak devam eder.

TEV MESLEKİ ORTAÖĞRETİM SINIF BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ

En az 80 ortalama ile Mesleki Ortaöğretim Okul Birincisi olarak mezun olan bursierler, TEV Sınıf/Bölüm Birincisi Ödülü ve iki aylık burs ile ödüllendirilir. Bununla birlikte devlet üniversitesinde bir programa yerleşmesi ve Eğitim Bursunun diğer koşullarını sağlaması halinde bursu TEV Eğitim (Yükseköğrenim) bursu olarak devam eder.

TEV MESLEKİ ORTAÖĞRETİM OKUL BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ

Ortaöğrenimden okul birincisi olarak mezun olan bursierler, TEV Mesleki Ortaöğretim birincilik ödülü üç aylık burs ile ödüllendirilir. Bununla birlikte devlet üniversitesinde bir programa yerleşmesi ve Eğitim Bursunun diğer koşullarını sağlaması halinde bursu TEV Eğitim (Yükseköğrenim) bursu olarak devam eder.

 

 • Burs ödülleri için başarı koşulunu yerine getirenler, e-devletten alacakları onaylı başarı belgesini TEV tarafından gönderilecek e-posta veya SMS'te istenilen tarihe kadar kendilerine bildirilecek linke yüklemelidirler. 

 • Not dökümü belgeleri ve başarı belgeleri en geç eylül ayı sonuna kadar kabul edilir. 

 • Sınıf/bölüm/okul birincilikleri olan öğrencilerin, öğretim kurumlarından alacakları öğretim yılı itibariyle birinciliklerini gösteren onaylı bir belgeyi TEV'e ulaştırması gerekmektedir.

 • Bursiyerler, aynı anda birden fazla ödüle hak kazanırsa, en yüksek olan ödül verilir.

 • Hazırlık sınıfı için ödüller geçerli değildir.

 • Not ortalaması uygun olduğu halde başarısız dersi olanlara ödül verilmez.

 

Bursiyerlerin yükümlülükleri

 • TEV Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, TEV'in burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde bursunun kesileceğini ve hakkında yapılacak bursla ilgili her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.

 • TEV bursu alırken başka bir resmi veya özel kurumdan burs alınmaması gerekmektedir. TEV bursu çıktıktan sonra başka kurumdan da burs çıkarsa derhal diğer kurum iptal ettirilmelidir. Aksi halde kurumlar arası yazışmalarda her iki kurumdan da mahrum olunabilir. Ayrıca kriterlere aykırı hareket ettiği tespit edilenlerden aldığı bursların tamamını geri iade etmesi istenir.

 • Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği belgelendirerek TEV'e zamanında bildirmekle yükümlüdür.

 • Bursiyerler, hazırlık sınıfından itibaren tüm dönemleri gösteren not dökümü belgelerini (transkript) vakfa ulaştırmakla yükümlüdür.

 • Bursiyerler bir üst sınıfa geçtiğini gösterir e-devletten alınan Öğrenci Belgelerini TEV Genel Müdürlüğü’ne ulaştırmalıdır.

 • Belgelerinin TEV'e ulaşmasından bursiyerler sorumlu olup not dökümü belgesini ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesini göndermeyenlerin bursu kesilir.

 • Bursiyerler TEV'in düzenlemiş olduğu bursiyerlerin gelişimine yönelik çeşitli sosyal etkinliklere ve aktivitelere mümkün olduğunca katılır.

 • Bursiyerler, TEV tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 10 saat yardımcı olmayı kabul eder. (Etkinliklere katılım da bu süreye dahildir.)

 • Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da TEV ailesinin bir ferdi olarak TEV'le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, işyeri bilgi değişikliklerini zamanında TEV'e bildirmeyi görev bilir.

 • Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Buna dair başvuru esnasında bursiyer adayından Vicdani Yükümlülük Belgesi’ni onaylamaları istenir.

Ek Bilgiler:

 • Lise öğrenimi sırasında TEV'den burs alan öğrencinin bursu, yıl kaybı olmadan üniversite seçme sınavında başarı göstererek devlet üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazandıkları takdirde kazandıkları üniversite TEV Burs Yönetmeliği’ne uygun ise devam eder.

 • TEV'den lisans öğrenimi sırasında burs alan bursiyerlerin bursu, üniversite, fakülte birinciliklerinin olması, dönem ve yıl kaybının olmaması halinde ve istedikleri takdirde yüksek lisans öğreniminde de devam eder. Bursiyerlerin yüksek lisans yapacağı yüksek öğretim kurumunun da TEV'in burs koşullarına uygun olması gerekmektedir. Koşulları sağlamayan bursiyerler diğer adaylar gibi yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur.

 • Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrenciler vakfı örnek belgeleri ve dilekçeleri ile bilgilendirmekle yükümlüdür.

 • Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrencilerin bursları asıl öğretim kurumunca kayıt dondurulmadığı takdirde öğrenim yılı içinde kesilmez, başarı koşullarını sağladığı sürece devam eder.

 • Burs öğrenciye başarı koşullarını sağladığı sürece verilir. Herhangi bir nedenle öğrenimin uzaması halinde burs uzatılmaz. Sadece önemli hastalık, ciddi trafik kazası vb. mazeret durumlarında öğrencinin durumunu, sağlık raporları ve diğer ilgili belgelerle belgelendirmesiyle TEV öğrencinin bursunun devam etmesine karar verebilir.

 • Burs ödülleri burs aylıklarına ilave edilerek yatırılır. Başarı Sertifikaları fiziksel veya dijital olarak gönderilebilir. 

 

 

Bursun Kesilme Halleri: 

Bursun Normal Sürecinde Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir. Yukarıda bahsedilen başarı durum belgelerini zamanında TEV'e ulaştırmayan öğrencilerle, başarı durumu burs kriterlerini sağlamayan öğrencilerin bursu kesilir ve bir sonraki döneme devam ettirilmez.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi
 • Bursun devamı için gerekli olan hazırlık sınıfı dahil tüm dönemlere ait ders notlarını, genel ortalamasını ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesini Vakfa ulaştırmayanların bursları kesilir.

Ayrıca:

 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin,

 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,

 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, yıl veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,

 • Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların,

 • İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,

 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,

 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin,

 • Türk Eğitim Vakfı’na, çalışanlarına, TEV mensuplarına, bağışçı kurumlarına, TEV Ailesine karşı hakaret vb. çirkin davranış ve eylemler sergileyenlerin bursları kesilir ve o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.