TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

TEV Yüksek Lisans Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.

2022-2023 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

(Her öğretim yılı başında kesin başvuru tarihleri ilan edilmektedir.)

2021-2022 Öğretim Yılında Burs Verilecek Anabilim Dalları:

(Başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarına müracaat edilebilecektir.)

 • Eğitim

 • Hukuk

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Bilimler

 • Tiyatro

 • Etnomüzikoloji/müzikoloji/müzik teorisi 

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,

 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,

 • Yüksek öğrenimden 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 puan ile mezun olmak

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olmak,

Aday Olamayacaklar

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,

 • Hazırlık sınıfı öğrencileri

 • Hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (Y.Lisans için: 2 yıl, )

 • 30 yaşından büyükler,

 • Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,

 • Tezsiz öğrenim görenler,

 • Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerin olması gerekmektedir.)

Başvuru ve Süreç

 • Mülakata girmeye hak kazananlara SMS veya e-posta ile dosya yükleme linki gönderilecektir.

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.

 • Ön elemeyi geçen adaylara SMS veya e-posta ile mülakata girmeye hak kazandığı ve dosyasını TEV'e ulaştırması gerektiği bildirilecektir.

 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

Eklenecek Belgeler

Adaylar, TEV internet sayfasından TEV Yüksek Lisans Bursu Başvuru Formu’nu dolduracaktır. Ön elemeyi geçenler aşağıdaki belgeleri hazırlayıp kendilerine gönderilen linke yükleyecektir. 

- Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınmalıdır. (aile ve mali durum belgeleri)
- e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 

 • Yüksek öğrenim (üniversite ) süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)

 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • Tüm adaylar:

  - Yabancı dil puan belgesi (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. )

  - İki öğretim üyesinden alacakları referans mektupları (Adaylar; üniversitedeki hocalarından alabilir.),

  - Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını, neden bu dalda yüksek lisans yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metin,

  - Özgeçmişlerini,

  - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalı (e-devlet), aday evli ise kendi adına),

  - Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),

  - T.C. Kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,

  - 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),

  - "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devlet).
   

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:


- Çalışan anne, baba için:
Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar; e-devlet),

- Serbest çalışan anne baba için:
Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlette izlenecek adımlar; www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

- Emekliler için:
Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet/izlenecek yol: e-devlet içinde; SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlette izlenecek yol; e-devlet içinde; Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi),
 •  Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belge (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimler görünecek şekilde olmadığına dair ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet), 
 •  Anne ve baba adına araç varsa araç kayıt belgesi (e-devlet),  yoksa e-devletten isim görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet),

 • Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı örneği

 • Anne-baba adına "Risk Merkezi Raporu" (e-devlet)

Evrakların Vakfa Ulaştırılması

 • Ön elemeyi geçerek mülakata davet edilen adyalar; eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeleri, TEV tarafından kendilerine bildirilecek linke yüklenecektir. 

 • Başvuru belgeleri; bildirilen süre sonuna kadar ilgili linke yüklenmelidir. Evraklarını eksik yükleyen adaylar veya geç yükleyenler kesinlikle değerlendirilmeyecek ve adayın adaylığı düşecektir. 

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması elenme nedenidir.

 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.

 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan "Öğrenim Kredisi" alınmasının sakıncası yoktur.

 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak burslar netleştiğinde tek bir kurumdan alınmaya karar verilmeli, diğerleri iptal ettirilmelidir.

 • Burs kazanan öğrencilere bursların yatırılacağı banka hesabı ile ilgili IBAN bilgileri ayrıca istenecektir. 

 • Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.

 •  
 • TEV aday öğrencilere bildirimleri SMS veya e-posta ile yapabileceğinden, bilgilerin öğrenci adına olması ve doğruluğu ve yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorular için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderilebilecektir.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenir.