TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Teşvikiye Proje İhalesi 03.09.2021

Türk Eğitim Vakfı Teşvikiye Proje İhalesi

İstanbul İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, TEŞVİKİYE MAHALLESİNDE bulunan arsaya apartman yapımı İÇİN mimari, statik, elektrik, mekanik projelerinin hazırlanması işi

Arsa Alanı: 212 m2

Yapı Nizamı: Blok Nizam

Plan Fonksiyon: Ticaret + Konut

Proje Alanı yaklaşık: 1.220 m2

İşin konusu; “Teşvikiye mahallesinde yer alacak proje kapsamında bodrum + zemin + 6 normal kattan oluşan, bodrum katında teknik hacimler, zemin katında ticaret ve diğer katları konut olarak planlanacak, tüm mimari, statik, elektrik ve mekanik projelendirme işleri” olup işin kapsamına avan projeler, ruhsat ve uygulama projeleri dahildir.

Arsa üzerinde mevcut binanın yıkımı esnasında talep edilecek statik ve mimari danışmanlıklar teklif kapsamına dahildir.

Yukarıda belirtilen işlerle ilgili tek teklif alınacak olup mimari proje grubu tüm diğer disiplinleri (statik, elektrik ve mekanik) koordine edecektir. İlgili sözleşme işveren ile mimari proje grubu arasında yapılacaktır.

İhaleye katılan firma benzer iş bitirmelere sahip olacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini 24 Eylül Cuma günü saat 15.00’ten önce kapalı zarf şeklinde merkez ofisimize ulaştırmaları gerekmektedir.

 

İHALE İSTEKLİ FİRMALAR YETERLİLİK BELGELERi

İstekli firmaların 10 Eylül Cuma günü saat 15.00’e kadar firma iletişim bilgileri ile aşağıdaki belgeleri TEV Merkez adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

  1. Referanslar
  2. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi
  3. İmza sirküleri
  4. Vergi levhası fotokopisi
  5. Personel listesi ve organizasyon şeması
  6. Firma tanıtım kitapçığı

 

Yukarda belirtilen koşulları sağlayan isteklilere, ihale dosyası ayrıca iletilecektir.

 

İLETİŞİM, İRTİBAT

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

Koray Uçar ( kucar@tev.org.tr )

 

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.