TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Personeline Kışlık Kıyafet Çeki Alımı İhale Duyurusu 01 Kasım 2022

TEV Personeline Kışlık Kıyafet Çeki Alımı İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük, TEVİTOL ve Şube personellerine verilmek üzere kışlık Kıyafet çeki alımı kapsamında Kapalı Zarf Usulü şeklinde ihale yapılacaktır. Teklif vermek isteyen firmaların şartname için idariisler@tev.org.tr  adresinde mail ve veya aşağıda adresi verilen Genel Müdürlük adresimize elden teslim edilmesi rica olunur.

İsteklilerin tekliflerini 14.11.2022 Pazartesi Günü saat 17.30’ a kadar teslim etmeleri rica olunur.

 

TEV Genel Müdürlük Adres:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul

Tel: (0212) 318 68 76

E- mail : idariisler@tev.org.tr

 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.