TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Koceli İli, Gebze İlçesi, Muallimköy Mahallesinde Bulunan Okulumuzun Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İzolasyon İşi 27 Eylül 2021

Koceli İli, Gebze İlçesi, Muallimköy Mahallesinde Bulunan Okulumuzun Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İzolasyon İşi

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesinin Gebze’de bulunan yerleşkesi içindeki yarı olimpik havuzun izolasyon işinin ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılan firma benzer iş bitirmelere sahip olacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15.00’ten önce kapalı zarf şeklinde okulumuza ulaştırmaları gerekmektedir.
İHALE İSTEKLİ FİRMALAR YETERLİLİK BELGELERi
İstekli firmaların 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar firma iletişim bilgileri ile aşağıdaki belgeleri okulumuza ulaştırmaları gerekmektedir.
  1. Referanslar
  2. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi
  3. İmza sirküleri
  4. Vergi levhası fotokopisi
  5. Personel listesi ve organizasyon şeması
  6. Firma tanıtım kitapçığı
 
Yukarda belirtilen koşulları sağlayan isteklilere, ihale dosyası ayrıca iletilecektir.
 
İLETİŞİM, İRTİBAT
Türk Eğitim Vakfı  İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi Muallimköy Mah. 4126. Sk. No:25/A Gebze/Kocaeli
Savaş İlgar (savasilgar@tevitol.k12.tr)
 
TEVİTÖL Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.