TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Araç Satın Alım İhalesi 15 Ekim 2021

Türk Eğitim Vakfı Araç Satın Alım İhalesi

Türk Eğitim Vakfı  Genel Müdürlüğü ve şubeleri kapsamında alınacak olan “ Araç Satın Alım İhalesi ” işi, kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

İsteklilerin tekliflerini  30.10.2021 Cumartesi gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur.

İlgilenen firmaların teknik ve idari şartname için insankaynaklari@tev.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

TEV İnsan Kaynakları Birimi ile iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.

Tel: 0212 318 68 00

E- mail: insankaynaklari@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 3-6-7-8 Şişli / İstanbul

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir