TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Bağış Toplama Amaçlı Spor Faaliyetleri için Tişört ve Bandana Alımı 22 Kasım 2021

Bağış Toplama Amaçlı Spor Faaliyetleri için Tişört ve Bandana Alımı

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü’nün sürekli ya da belirli periyotlarda bağış toplamak için gerçekleştirilen spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1000 adet (+/-) TEV tişörtü ve 1000 adet(+/-) buff(bandana) davet usulü olarak ihale yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini 13.12.2021 Pazartesi Günü saat 10.00’ a kadar TEV Genel Müdürlük adresine elden veya mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük Adres:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat: 1-6-7-8 Şişli / İstanbul

Tel: 0507 441 73 70

e-mail: saltunsu@tev.org.tr

 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.