TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) Kapalı Zarf Usulü ile Mezar Bakım ve Onarımı Hizmet Alım İşi İhalesi (İstanbul) 11 Aralık 2021

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) Kapalı Zarf Usulü ile Mezar Bakım ve Onarımı Hizmet Alım İşi İhalesi (İstanbul)

Türk Eğitim Vakfı’nın, İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde bulunan bağışçı ve bağışçı yakınlarına ait yaklaşık 285 adet mezarın “Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı İşi, Kapalı Zarf Usulü ile” ihale edilecektir. 
 
Mezar yerlerinin bakım ve onarımı hizmet alımı işi genel olarak; mezarların ayda en az 2 defa olmak üzere düzenli olarak kontrolü, bakım ve onarımlarının yapılması, kırılan, dökülen sıva, mermer, seramik, mozaik gibi kaplama maddelerinin tamirinin yapılması, yosun tutmuş, dış etkiler nedeni ile kararmış mermerlerin silme, yıkama işlemlerinin yapılması, mezarların daimi olarak bakımlı olmasının sağlanması, düzenli olarak mezarların toprağının havalandırılması, yabani otların temizlenmesi, bitkilerin budanması, çevre temizliğinin yapılması ve çiçeklendirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.
 
İsteklilerin 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar yazılı tekliflerini, kaşeli/imzalı olarak, kapalı zarf içerisinde, aşağıda belirtilen adreslere göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur. Ayrıca teklif verenlerin, ayrı bir kapalı zarf içinde, verdikleri teklif mektubu tutarının (toplam ihale bedelinin)  %6 ’sı kadar teminat mektubunu da 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
Yükleniciler, bakımını yapmak istediği mezarlar için KDV hariç fiyat teklifi verebilir. İstekliler ihale ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki iletişim adresinden alabilirler.
 
İhaleyi alan firma 
 
İstanbul Bölgesi (İstanbul ve Kocaeli illerini kapsamaktadır. Yaklaşık 285 mezar):
Ahmet Fidan, Tel:(0212) 318 68 66, Gsm:(0506) 595 97 37, e-posta: afidan@tev.org.tr 
TEV Genel Müdürlük: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8 Şişli/İstanbul
 
Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.