TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

İstanbul İlinde Bakım Onarım Tadilat İşi 24 Aralık 2021

İstanbul İlinde Bakım Onarım Tadilat İşi

İşin konusu; İstanbul İli, Fatih İlçesi, No 32/A adresinde yer alan Üç Kapılı SUHULET HAN İş Merkezimizde tadilat onarım işlerinin yapılması.

Suhulet Han İş Merkezimizde çatı izolasyonu yapılması işi olup yerinde keşif yapılarak teklif verilmesi gerekmektedir. Keşifte, yapılacak işin ayrıntılı mahiyeti, malzeme cinsi, açıklamalı metrajlı keşif ile teklifin verilmesi şartı aranmaktadır. İş esnasında İSG uzmanı bulundurulacak, işi yapacak personellerin SSK kayıtları işverene ibraz edilecektir. Tekliflerin kaşeli imzalı kapalı zarf şeklinde TEV Kocabaş İş merkezi binası 6. Katına 17 Ocak Pazartesi günü saat 17:00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Avans verilmemekte olup iş bitimi geçici kabul ile beraber yüklenici firma faturası kabul edilecektir.

İletişim İrtibat

Üç Kapılı Suhulet Han ( İşin yapılacağı yer ) : Mercan Mahallesi Fuatpaşa Caddesi No:32 / A Fatih İstanbul  

İşin yerinde gösterimi konusunda yardımcı olacak yönetici ( Orkan Özbek )

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı  Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

Merkez iletişim : Koray Uçar ( kucar@tev.org.tr )   (0212) 318 68 00

 

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.