TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı 3D Kart Üretimi İhale Duyurusu 08.12.2021

Türk Eğitim Vakfı 3D Kart Üretimi İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı olarak bağışçı ve işbirlikçilerine dağıtılmak üzere ‘3D Kart’ üretimi işi için davet usulüne göre ihale düzenlenecektir.

Numune görmek isteyen isteklilerin, ürünlerin teslim edileceği TEV Genel Müdürlük adresini ziyaret etmeleri veya aşağıda belirtilen mail adresinden gerekli bilgileri temin etmeleri gerekmektedir.

İsteklilerin tekliflerini 30.12.2021 Perşembe Günü saat 16.00’ya kadar mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kocabaş İşhanı No:111 Kat 1-6-7-8 Şişli/İstanbul
Tel:0212 318 68 54
Fax:0212 217 59 60
E- mail :tev_iletisim@tev.org.tr

 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.