TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

İzmir İlinde Bakım Onarım Tadilat İşi 31 Mart 2022

İzmir İlinde Bakım Onarım Tadilat İşi

İşin konusu; Vakfımıza ait İzmir ili, Akdeniz Caddesi No: 14 pasaport Konak İzmir,  adresinde  bulunan  Hamit Birsel İş Merkezimiz trafosu ile ilgili TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafınca tespit edilen kusurların giderilmesini kapsayan işler

Ayrıntılar:

1-Trafo üzerindeki PT100 Termokupl Isı sensörleri yok. (Trafonun isisi ölçülememektedir. Trafoda herhangi bir sebepten aşırı ısınma olursa algılanamayacağı için trafo yanacaktır.)

 2- Isi sensörlerinin kumanda edeceği röleleri yoktur. (Trafonun aşırı ısınması halinde enerjiyi kesme komutu verecek rölelerdir.)

3- PT100 kumanda kabloları yoktur. (Isi algilayici sistemin kesiciyi açmasını sağlayacak iletim kablolarıdır)

4- Trafonun soğutucu fanları yoktur. (Trafonun herhangi bir sebepten aşırı ısınması halinde trafonun yanmasını engelleyecek soğutucu fanlardır.)

5- Sekonder koruma grubu arızalı ve kumanda mekanizması yoktur. (Trafoda veya kabloda oluşacak bir arızayı algılayacak ve hücreleri, trafoyu ve kabloları korumaya alacak sistemdir)

6- Kesici hücresi açma ve kapama sırasında arıza vermektedir. Koruması olmadığı için otomatik açma yapmayacağı gibi manuel açmaya da müsaade etmeyebilir. Hücrelerin yenilenmesi gerekmektedir.

7- Trafodan çıkan Faz hatları 3x(1x240)mm? NYY iken Nötr hattı 1x240mm? NYY dir. Eski tip sistemlerde nötr hattı en az faz kesitinin yarısı kadar olması gerekir. Sizlerde bu hat 1/3 kesittedir. Yeni sistemler de ise Nötr hattı ile faz hattı birebir eşdeğer kesitte seçilmektedir. Nötr hattı kuvvetlendirilmeli

8- Trafonun AG ve OG kapamaları yoktur.

9- Trafo odası girişinde koruma ve ikaz zinciri yoktur.

10- Zincir ile birlikte olması gereken ölüm tehlike levhası yoktur.

11- Orta Gerilim hattını (34,5kV) taşıyan kablo taşıma tavasının taşıyıcı sistemi gevşemiş ve düşmek üzeredir. İlave askı atılmalıdır.

12- Yine Orta Gerilim hattını (34,5kV) taşıyan kablo taşıma tavasının taşıyıcı sistemi üzerinde ölüm tehlike levhası yoktur.

13- Kompanzasyon rölesi manuel olarak kumanda edilememektedir. Bu sebeple kondansatörlerin ölçümleri yapılamamaktadır. Kondansatörlerin üzerindeki imal tarihleri göz önüne alındığında Kondansatörlerin değişmesi gerektiği görülmektedir. Aylık faturalardan da gözlemlendiği kadarıyla sisteminiz ceza sınırına çok yakındır. En ufak arızada ciddi oranda ceza faturası gelecektir.

14- Trafo odasının ve hücre bölümünün girişinde elektrik yangınlarına müdahale edilebilecek şekilde yangın tüpü temin edilmelidir.

Teklif veriliş detayı:

Hangi işe ait olduğu ve hangi firma tarafından verilmiş olduğunu belirten yazılı imzalı kaşeli teklif zarflarının, kapalı şekilde, Kocabaş İş Merkezi binası 8. Kat İnsan Kaynakları departmanına 8 Nisan Cuma  günü saat 17:00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Avans verilmemekte olup iş bitimi geçici kabul ile beraber yüklenici firma faturası kabul edilecektir.

NOT: Kapalı zarf teslim eden firma yetkilisi, mutlaka imza karşılığı dosyayı teslim edecek, bir nüshasını kendisinde saklayacaktır. Teslim edildiğini ancak bu şekilde ibraz edecek olup aksi takdirde TEV sorumluluk almayacaktır

 

İletişim İrtibat

TEV İzmir Şube:  (0232) 441 21 44

 Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı  Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

Merkez iletişim : (0212) 318 68 00

insaat@tev.org.tr

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.