TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Davet Usulü ile Kurbanlık Alımı İhalesi 17 Haziran 2022

Davet Usulü ile Kurbanlık Alımı İhalesi

Türk Eğitim Vakfı tarafından “8 adet Küçükbaş Karaman Koç Kurbanlık Hayvan satın alması, kesimi, paketlenmesi işlemleri (16 kg - 18 kg vb. kemikli et çıkacak şekilde) satın alma işi davet usulü ile” ihale edilecektir.

İhale tarihi 30.06.2022 Perşembe günü olup, ihale saat 14.00’te TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

İsteklilerin 30.06.2022 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar yazılı tekliflerini, TEV Genel Müdürlük adresine e-posta/fax ile göndermeleri veya teklif asıllarını elden teslim etmeleri rica olunur.

Teklifleriniz ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim adreslerine; telefon, fax veya

e-posta ile ulaşabilirsiniz. Gsm: (0505) 574 54 03 (Abdurahman Süngülü),

Fax: (0212) 217 56 90, E-posta: tev_bagiscilar@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.