TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Arşiv Dijitalleştirme Ve Fiziksel Arşivleme Firma Seçimi İhalesi 16.06.2022

Arşiv Dijitalleştirme Ve Fiziksel Arşivleme Firma Seçimi İhalesi

ARŞİV DİJİTALLEŞTİRME VE FİZİKSEL ARŞİVLEME FİRMA SEÇİMİ İHALESİ

Vakfımız Genel Müdürlük birim arşivlerindeki belge, doküman ve dosyaların ayrıştırılması, tasnifi, taramaya uygun hale getirilmesi, taranması, indekslenmesi, fiziksel arşiv ile ilişkilendirilerek indekslenmesi ve sistem üzerinden dijital verilere ulaşılabilecek şekilde verilerin saklanması, fiziki dosyaların saklanması ve gerekli hallerde Vakfımıza ibrazı ile dijital arşiv yönetim sistemi sunulması konularına kapsayacak şekilde hizmet alımı Kapalı Zarf ile teklif verme usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, katılım taleplerini, hizmet konusu işin tamamının 1 yıldan uzun süredir ana iş kolları arasında olduğunu gösterir şirket belgelerini, şirketlerini tanıtıcı doküman ile hizmet verdikleri firmaları içerir referans bilgilerini  01.07.2022 tarihine kadar emlak@tev.org.tr, insaat@tev.org.tr mail adresine iletmeleri halinde ihale dosyası talep sahipleri ile paylaşılacaktır. 

 

01.07.2022 tarihine kadar ihale dosyası talep eden ihale katılımcılarının, ihale dosyasına uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini 06.07.2022 tarihine kadar kapalı zarf ile TÜRK EĞİTİM VAKFI’nın aşağıdaki adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Tel: 0212-318 68 00   E-mail:  tev@tev.org.tr

Adres: TEV Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 111 Kat: 6-7-8 Şişli / İstanbul

 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.