TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Haber ve Sosyal Medya Takibi Hizmeti İhalesi 27 Haziran 2022

TEV Haber ve Sosyal Medya Takibi Hizmeti İhalesi

Türk Eğitim Vakfı’nın belirlediği keywordler üzerinden haber ve sosyal medya takibi hizmeti için davet usulüne göre ihale düzenlenecektir.

Haber Takibi: Yazılı, görsel, portal üzerinden belirlenen keywordler ile takip edilecek, sonuçları anlık ve günlük olarak belirlenen mailler ile paylaşacaktır.

Sosyal Medya Takibi:  Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn ve Twitter’da belirlenen keywordler ile takip edilecek, sonuçları anlık ve günlük olarak belirlenen mailler ile paylaşacaktır.

Analiz: TEV için yapılacak haber ve sosyal medya takibinin aylık olarak analizleri yapılacaktır. Raporlar, haber ve medya olmak üzere ayrı olarak TEV ile paylaşılacaktır. Raporda ton payı, etkileşim, erişim, demografi, medya türleri, popüler temalar, takipçi sayılarındaki artış/azalış vb. detaylar olacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini 22.07.2022 Cuma Günü saat 17.00’ye kadar mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

E-Mail : tev_iletisim@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.