TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Davetiye Kitap Ayracı ve Magnet Ürün Alımı İhalesi 22 Ağustos Pazartesi

Türk Eğitim Vakfı Davetiye Kitap Ayracı ve Magnet Ürün Alımı İhalesi

Türk Eğitim Vakfı olarak bağışçılarımıza sunmak amacıyla Davetiye , Kitap Ayracı ve Magnet yapım işi için fiyat teklifi toplanacaktır.

İhale 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da TEV genel müdürlüğünde yapılacaktır.

İsteklilerin fiyat tekliflerini  31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar TEV genel müdürlük adresine göndermeleri veya aşağıda ki mail adreslerine iletilmesini rica olunur.

 

İstekliler teknik şartname ve sözleşme taslağını aşağıdaki iletişim adreslerinden temin edebilir, ihale hakkında bilgi alabilirler.

 

Numune görmek isteyen isteklilerin ürünlerin teslim edileceği TEV genel müdürlük adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

 

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kocabaş İşhanı No:111 Kat 6-7-8 Şişli/İstanbul 

Tel:0212 318 68 00 Fax:0212 217 59 60  e-posta: eertug@tev.org.treisik@tev.org.tr

İhale sonucuna göre ilgili alım işi ihalesini kazanan yükleniciden sözleşme yapmadan önce ihale bedelinin en az %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.