TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı İstanbul Bina Yıkım Yapım İhalesi 10 Ekim 2022

Türk Eğitim Vakfı İstanbul Bina Yıkım Yapım İhalesi

İSTANBUL İLİNDE BİNA YIKIM YAPIM İŞİ

İşin konusu; Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. Aziziye Apt, Apt. No: 74 Şişli / İstanbul adresinde bulunan binamızın yıkımı ve dosyasında yer alan elektrik, mekanik, mimari projelerine göre yeniden inşaatının yapılması işi.

İsteklilerin, Yeterlilik başvuru dosyasını TEV Kocabaş İş Merkezi Binası 6. Katına 28 Ekim Cuma günü saat 17:00’e kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Yeterlilik Başvuru Dosya içeriği;

İHALE İSTEKLİ FİRMALAR YETERLİLİK BELGELERİ

  1. Referanslar
  2. İş bitirme belgeleri; En az 10 Milyon TL tutarında konut, ticari, apartman, otel ve benzeri iş bitirme
  3. Vergi dairesi ve SGK borcu yoktur yazısı.
  4. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi
  5. İmza sirküleri
  6. Vergi levhası fotokopisi
  7. Personel listesi ve organizasyon şeması
  8. Firma tanıtım kitapçığı
  9. Makina parkı ve ekipman listesi

 

İsteklilerin İstanbul firması olup firma adres beyanında söz konusu İlde ikamet etmesi gerekmektedir.

Yeterlilik alan firmalara işin dosyası sonra iletilecektir.

İletişim İrtibat

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı  Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

Merkez iletişim : (0212) 318 68 00

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.