TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV – Nail İzgi Anadolu Lisesi İnşaatı İhalesi 20 Ocak 2023

TEV – Nail İzgi Anadolu Lisesi İnşaatı İhalesi

Eskişehir İlinde yapılacak olan Anadolu Lisesi inşaat ihalemiz için, İhaleye katılım yeterlilik belgesi alınması ile ilgili olarak, istekli firmaların aşağıdaki listede belirtilen belgeleri tamamlayarak, 23.02.2023 tarihi saat 15.00’ e kadar Türk Eğitim Merkezi Genel Merkezi 7. Kat Satın Alma Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterlilik belgesi alan firmalara ihale dosya evrakları sonra iletilecektir.

İHALE İSTEKLİ FİRMALAR YETERLİLİK BELGELERİ

  1. Referanslar
  2. İş bitirme belgeleri; en az 10.000 m2 okul iş bitirme talep edilmektedir.
  3. En az 10 yıllık firma olması
  4. Vergi dairesi ve SGK borcu yoktur yazısı.
  5. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi
  6. İmza sirküleri
  7. Vergi levhası fotokopisi
  8. Personel listesi ve organizasyon şeması
  9. Firma tanıtım kitapçığı
  10. Makina parkı ve ekipman listesi

 

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.