TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Danışmanlık Hizmeti Alım İhale Duyurusu 14 Şubat 2023

Türk Eğitim Vakfı Danışmanlık Hizmeti Alım İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Bağış Projeleri Birimide çalışan personellerin, Donörlerin Hibe Çağrılarına Hazırlanma Stratejileri Noktasında Hizmet Alımı ve Proje Yönetimi Ofisi’nin Geliştirimesi için Davet Usulü ile Hizmet Alımı yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini 23.02.2023 Perşembe Günü saat 17.30’ a kadar TEV Genel Müdürlük adresine elden veya mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük Adres:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat: 7 Şişli / İstanbul

Tel: 0212 318 69 26

e-mail: idariisler@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.