TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Akıllı TV İhalesi 28 Şubat 2023

Türk Eğitim Vakfı Akıllı TV İhalesi

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) kullanılmak üzere Akıllı TV alımı için ihale oluşturulmuştur.

Belirlenen özelliklerdeki Akıllı TV’lerin alınması, kurulması ve eğitimi için oluşturulan ihale kapalı zarf usulü ile düzenlenecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 13.03.2023 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçerek (bilgiislem@tev.org.tr) teknik ve idari şartnameyi elde edebilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.