TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Genel Müdürlük ve İştirakleri için Kurumsal Gsm ve Data Hattı Hizmet Alımı İhale Duyurusu 14 MAYIS 2023

TEV Genel Müdürlük ve İştirakleri için Kurumsal Gsm ve Data Hattı Hizmet Alımı İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük, Şubeler, Yurtlar, TEVİTÖL ve İştiraklerinde hali hazırda kullanılmakta olan ve yeni temin edilecek Gsm ve Data Hattı Hizmet Alımı Kapalı Zarf Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini 23.05.2023 Salı günü 17:00' e kadar Teklif cetveli ve mektubundaki bilgileri doldurup imzalı-kaşeli olarak ayrıca imza sirküleri ile beraber tamamen kapalı bir zarfta göndermeleri veya aşağıda bulunan TEV Genel Müdürlük adresine elden teslim etmeleri rica olunur.

Teknik ve İdari Şartname taleplerinizi  satnalma@tev.org.tr adresinden temin edebilirler.

 

TEV Genel Müdürlük:

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 7 Şişli / İstanbul

 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.