TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Kapalı Zarf Usulü İle “Etki Analiz Hizmeti” Satın Alım İhalesi 16 Kasım 2023

Türk Eğitim Vakfı Kapalı Zarf Usulü İle “Etki Analiz Hizmeti” Satın Alım İhalesi

Türk Eğitim Vakfı olarak burs programlarımızın gençlerde yarattığı bireysel ve toplumsal etkiyi ölçmek için nitel ölçümleme tekniklerini yoğun kullanan, periyodik izlemeyi mümkün kılan ve topluluk oluşturma perspektifini gözeten bir sosyal etki raporu için Kapalı Zarf Usulü İle Hizmet alımı yapılacaktır.

TEV Tanıtımı: Meslek Lisesi (3 bin)  / Lisans (11 bin) / Yüksek Lisans - Doktora (300-400 civarı) ayrıca Üstün Başarı Bursu bursiyerlerimiz (400) gibi çeşitli eğitim kademelerinde burs veren bir kurum olduğumuz için TEV etkisinin ölçüleceği çalışma bu kapsamda düşünülerek planlanmalı, gerekli yöntem ve araçlar buna göre tasarlanmalıdır.

İsteklilerin  27.11.2023 saat 17:00' ye kadar yazılı tekliflerini, kaşeli/imzalı olarak, kapalı zarf içerisinde, aşağıda belirtilen adreslere göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.


E-posta: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.