TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Şubeler ve İştiraklerine Binek Araç Satın Alım İhalesi 31 MAYIS 2024

Türk Eğitim Vakfı Şubeler ve İştiraklerine Binek Araç Satın Alım İhalesi

Türk Eğitim Vakfı tarafından 1 adet ticari 3 adet binek araç satın alım işi Kapalı Zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

İstekliler satın alınacak araçlar ile ilgili teknik bilgilere ulaşmak için aşağıdaki mail adresinden teknik şartnameyi temin edebilirler.

İsteklilerin tekliflerini  14.06.2024 Cuma günü saat 17:00' e kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya posta yolu ile göndermeleri rica olunur.

Tel: 0533 053 84 84

E- mail: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 7 Şişli / İstanbul

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir