İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Bursiyerlerine İngilizce Dil Kursu Desteği Alımı İhale Duyurusu 28 Ekim 2020

TEV Bursiyerlerine İngilizce Dil Kursu Desteği Alımı İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerine verilmek üzere İngilizce Dil Kursu Hizmeti Alımı kapsamında kapalı zarf teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini ihale dokümanında belirtilen şekilde 26. 11.2020 Perşembe Günü saat 17.00’ a kadar TEV Genel Müdürlük adresine elden teslim etmeleri rica olunur. Şartnameye TEV internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir. (http://www.tev.org.tr/2020-1/kurumsal-ihaleler.html)

TEV Genel Müdürlük Adres:
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul
Tel: 0212-318 68 76
E- mail : arozkan@tev.org.tr - tev_egitim@tev.org.tr
GSM: 530 969 00 19

Özellikler

 

  • Sınıf mevcudu en çok 9 kişilik gruplarda olmalıdır.
  • En az %60’ı konuşma odaklı canlı online eğitim verilmelidir.
  • Canlı online derslerin tamamı ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından verilmelidir.
  • Online canlı derslerde, online eğitime uygun, kurumun kendine ait dijital eğitim materyalleri kullanılmalıdır. (Okulun kendisine ait ders materyalleri teklif dokümanına eklenmelidir.)
  • Her öğrenciye, canlı yapılan derslerin pekiştirme alıştırmalarının yapılabileceği, okulun kendisine ait bir online portala, öğrenciye özel kullanıcı adıyla ulaşım imkanı sağlanmalıdır.
  • Altyapısı ile çok lokasyonlu veya çok uluslu kurumlarla en az 5 yıllık çalışma deneyimi olma ve bu şartlar altında en az 250 kişilik öğrenci grubu ile online olarak çalışmış olmak.
  • Ödemeler yapılan dersler tamamlandıktan sonra faturalandırmayı müteakip aylık olarak yapılır.
  • Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.
Aylık düzenli bağışçımız olmak şimdi çok kolay.

Lütfen bağış miktarı seçin:


BAĞIŞ YAP