TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI
2021-2022 ÖĞRETİM YILI
YURT DIŞI BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

ABD ve Batı Avrupa Ülkelerinde; Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, İletişim ve Sistem Mühendislikleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kök Hücre, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık (bu alanlarda öğrenim görenler), İşletme Yönetimi (mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Çevre Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Sürdürebilirlik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler), Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), Müzik ve Resim alanlarında yüksek lisans bursu verilecektir.

(TEV’e son dosya teslim tarihi: 15 Mart 2021)

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre 9 - 21 ay süreyle verilir ve Eylül-Ekim 2021’de yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (01.01.1990 doğumlular ve sonrası başvurabilir),
 • Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan YÖK’e bağlı T.C. sınırları içindeki üniversitelerin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun olanlar, (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir),
 • Lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL IBT en az 79-80, IELTS 6,5 Akademik olan)
 • Başvurulacak ülke ve üniversitelerin isteklerine göre mesleki bilgilerinin yeterliliğini gösteren İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer dallarda GRE testlerini aday tarafından alınması (Üniversiteler adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa adayın almasına gerek yoktur),

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

 1. TEV başvuru formu, (http://yurtdisi.tev.org.tr/) (TEV online başvuru formunun doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra çıktısını alarak eksiksiz tamamlayıp imzaladıktan sonra dosyasına ekleyecektir.)
 2. Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenlerini açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,
 3. Adayın yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi varsa dosyasına eklenmeli, eğer yoksa aşağıda verilen tarihe kadar TEV’e iletilmesi gereklidir,
 4. Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 5. Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren genel not dökümü,
 6. Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği (okuldan ya da noterden onaylı),
 7. Adayın başvuracağı üniversite ve bölüme göre alması gereken GMAT, GRE, TOEFL, IELTS sınav sonuçlarını dosyasına eklemesi gereklidir. Aday henüz bu sınavları almadıysa aşağıda belirtilen tarihe kadar alıp TEV’e verebilir. Avrupa’daki üniversiteler GRE istemeyebilir bu durumda adayın almasına gerek kalmaz. Ancak her aday TOEFL ya da IELTS (IELTS akademik olmalıdır) sınavından birini almak ve aşağıda belirtilen tarihe kadar TEV’e iletmek zorundadır.
 8. Aile nüfus kaydı ile adayın nüfus cüzdanı fotokopisi,
 9. İki adet vesikalık fotoğraf,
 10. Adayın ailesine ait gelir durumunu gösteren belgeler (anne ve babaya ait varsa maaş bordrosu, gelir ve emlak vergi beyannameleri fotokopisi vb),

Bazı belgeler e-devlet üzerinden alınıp dosyaya eklenebilir.

Adaylar yukarıda 1-10 maddede belirtilen belgeleri kapsayacak başvuru dosyasını en geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezi’ne verebilir ya da iletebilirler. Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

Adaylar; TOEFL (en az 79-80) veya IELTS (akademik en az 6,5), GMAT veya GRE sınavları için ilgili web sitelerinden bilgi alabilirler.

Yurt dışındaki üniversiteler ilgili sınavlar için adaylara belli süre vermektedir ve bazı üniversiteler Aralık-Ocak ayı gibi erken tarihler de isteyebilir. Bu nedenle başvurulacak üniversitenin ilgili sayfasından bu tarihler kontrol edilmelidir. Adayların test sonuçlarını zamanında üniversitelere gönderebilmeleri için vakit geçirmeden sınavlara girmeleri uygun olacaktır. Ayrıca, adaylar test sonuçlarını aldıktan sonra vakit kaybetmeden birer örneğini TEV’e iletebilir. Test sonuçlarının en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar iletilmesi zorunludur.

 • Yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar aday tarafından yapılacaktır. Kabul belgelerinin, konularında en iyi ABD’de ilk yirmi, Batı Avrupa ülkelerinde ise dünya çapında ilk 50 içine giren üniversitelerden (US News veya QS listelerine bakılabilir) alınması ve en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gereklidir. Kabul belgelerini yukarıda verilen tarihten sonra alabilecek durumda olan adaylar ise, bu tarihe kadar durumları hakkında TEV’e bilgi verip süre için onay almalıdır.

 • Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan uygun adaylar TEV’de yapılacak mülakata davet edileceklerdir. Mülakat tarihi ve saati daha sonra belirlenecek ve adaylara bilgi verilecektir.

 • Mülakata katılacak adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.

 • Asil bursiyerliği kazananlar, Türk Eğitim Vakfı’na taahhütname ve kefaletname vermeyi, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonrası için belirlenecek süreler sonunda yurda dönmeyi kabulleneceklerdir. Öğrenimini tamamlayanlar yurt dışında tecrübe edinmek amacıyla belirli süreler istedikleri yerlerde çalışabilirler ya da doktora yapabilirler.

 • Bursiyerler öğrenimleri süresince TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla uygun taksitlerle TEV’e geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.

 • “Eğitim Bilimleri” alanında aşağıdaki konulardan birinden kabul almak gereklidir.
  1 Counselling - Personnel Services Danışmanlık - Personel Hizmetleri
  2 Elementary and Preschool Education İlköğretim ve Okul öncesi
  3 Special Education Özel Eğitim
  4 Higher Education Administration Yükseköğretim Yönetimi
  5 Early Childhood Education Erken Çocuk Eğitimi

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllar için en fazla 2 defa başvuru yapabilir.
 • Adayın başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilmesi durumunda hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın başvurusu iptal edilir. Aday burs almaya başlamış olsa dahi burs ödemesi iptal edilir. TEV’den hiçbir talepte bulunamaz ve gerekirse hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
 • Yüksek öğrenimini yurt dışında yapanlar ya da yüksek lisans öğrenimine yurt dışında başlayanların burs başvuruları kabul edilmez.
 • Aday yüksek lisans başvurusu için bir alan seçimi yapabilir ve bu alanı başvuru formunda belirtmesi gerekir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak son başvuru tarihine kadar TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV, adayla tüm yazışmaları adayın online başvuru formunda belirttiği e-posta adresi yoluyla yapacaktır. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini sürekli kullanmaya dikkat etmelidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler, başvuru formlarını imzalamayanlar ya da son başvuru tarihine kadar TEV’e iletmeyenlerin başvuruları kabul edilmez, iptal edilir.

Başvuru Formu için tıklayınız
Aylık düzenli bağışçımız olmak şimdi çok kolay.

Lütfen bağış miktarı seçin:


BAĞIŞ YAP