TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

Genel Bilgiler


2020-2021 Yurt Dışı Burs Başvuruları Kapanmıştır.

2021-2022 Yurt Dışı Burs Başvuruları Henüz Başlamamıştır, ilgili duyurular Ekim 2021’den itibaren yapılacaktır

Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur.

Her madde için TEV’e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir.

 • İlan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
 • Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
 • Adayın ilgili burs programındaki “Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.” linkini açması ve bu metnin sonunda yer alan “TEV Yurt Dışı Başvuru Formu” giriş linkinden formu doldurması başvuru tarihinden önce mutlaka çıktısını alması, dosyasına eklemesi gereklidir,
 • Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
 • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
 • Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
 • Burs kategorilerimize göre açıklama yazılarımızda belirtilen şartlar kesindir bu nedenle şartlara uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
 • Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır.
 • Başvuru dosyasının nasıl hazırlanacağını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, İletişim ve Sistem Mühendislikleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kök Hücre, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık (bu alanlarda öğrenim görenler), İşletme Yönetimi (mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Çevre Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler), Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), Müzik ve Resim alanlarında yüksek lisans bursu verilecektir.

TEV’e son dosya teslimi: 15 Mart 2021

TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları verilecektir.

TEV’e son dosya teslimi: 26 Şubat 2021

TEV ile Alman Akademik Değişim servisi (DAAD) Almanya’da; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Temel ve Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlıkla ilgili alanlar), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Dili İngilizce veya Almancadır) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler) alanlarında yüksek lisans öğrenimi için burs verecektir. İlgili dallarda öğrenim görenler başvurabilirler.

Almanya’daki üniversiteler için https://www.daad.de/deutschland/de

TEV’e son dosya teslimi: 26 Şubat 2021

TEV ile Fransa Büyükelçiliği, Fransa’da Master2 ve belli şartlarda Master1 öğrenimi için yüksek lisans bursu verecektir. Burs tüm alanları kapsar. Öğrenim dili Fransızca veya İngilizce’dir (minimum B2 seviyesi). Fransa’daki Fransızca ve İngilizce eğitim veren üniversiteler ve programlara www.turquie.campusfrance.org adresinden ulaşılabilir.

TEV’e son dosya teslimi: 31 Mart 2021

TEV ile Garring Vakfı yüksek lisans öğrenimi için Danimarka Teknik Üniversitesi’nde; (İngilizce) Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendislikleri ile Teknik Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında burs verecektir.

TEV’e son dosya teslimi: 15 Ocak 2021

İspanya’da; Türk Eğitim Vakıf (TEV) – IE (Instituto Empresa) Business School Madrid; Karşılıksız okul ücreti bursu ile Master in Management (fall intake), Master in International Relations, Master of Laws (LL.M), Master in Talent Development and Human Resources, Master in Market Research and Consumer Behavior, Master in Business Analytics and Big Data (fall intake), Master in Digital Business and Innovation, Master in Computer Science and Business Sadece bu bölümler için yüksek lisans bursları verecektir. Öğrenim dili İngilizce ve süresi 10-12 aydır ve Eylül-Ekim 2021’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar. Adaylar mülakat sonrası 2021 Mayıs sonuna kadar okul kayıt ücreti (admission fee) ödemek zorunda değildir. Burs sonucuna göre ödemelerini yapabilirler.

Son Başvuru ve TEV’ Son Dosya Verme Tarihi: 31 Mart 2021

Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar IUJ’de İngilizce İşletme Yönetimi (MBA) ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mevcut burs imkanları için başvurabilirler.

TEV’e son dosya teslimi: 31 Mart 2021

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 30 yaşından büyük olmamak (TEV - Dr. Orhan Birman ve TEV - Lipodistrofi yurt dışı tıp bursları hariç)
 • Türkiye sınırları içinde eğitim veren, YÖK’e bağlı üniversitelerin ilgili fakültelerinin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun olanlar
 • Lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması, (sadece TEV-SINGA doktora bursu için en az 3.10 olması, lisans ve yaptıysa yüksek lisans için geçerlidir ayrıca TEV - Dr. Orhan Birman ve TEV - Lipodistrofi yurt dışı tıp bursları için iyi derecede olması yeterlidir)
 • Öğrenime devam edilecek programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek

BAŞVURU:

Adaylar başvuracağı bursa göre ön koşulların tamamına uygunsa, başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri yukarıdaki ilgili maddelerin altında dosyalardan alabilirler. Adaylar doğru başvuru için başvuracağı bursun tüm detaylarını ilgili bölümde sonuna kadar dikkatle okumalıdır.

DOSYA TESLİMİ:

Adayların, başvuracağı burslar için vermek zorunda olduğu belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç ilgili maddede belirtilen tarihe kadar TEV’e ulaştırmaları gereklidir. İstenilen niteliklere uygun olmayanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmaz. TEV-DAAD bursları için belirtilen formatta TEV web sitesinde ilgili bölüme yüklenecek belgeler eksiksiz tamamlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:

Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların başvuruları kabul edilmez.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı / Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü,
Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111 Kat:8
34349/Gayrettepe/İSTANBUL
E-posta: yurtdisiburs@tev.org.tr

Aylık düzenli bağışçımız olmak şimdi çok kolay.

Lütfen bağış miktarı seçin:


BAĞIŞ YAP

Türk Eğitim Vakfı’na 09/12/1968 tarih ve 6/11056 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tanınan vergi muafiyeti uyarınca TEV’e karşılıksız intikal edecek mallar nedeniyle TEV’in kuruluş niteliği devam etmek şartıyla veraset ve intikal vergisi alınmaz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI

© Türk Eğitim Vakfı
Tüm hakları gizlidir.

BİZİ ARAYIN

4440838
REDİF AçıkAçık