TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-IE Business School İspanya bursları


TEV - IE BUSINESS SCHOOL
2021-2022 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEK LİSANS BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2021

İspanya’da; Türk Eğitim Vakıf (TEV) – IE (Instituto Empresa) Business School Madrid; Karşılıksız okul ücreti bursu ile Master in Management (fall intake), Master in International Relations, Master of Laws (LL.M), Master in Talent Development and Human Resources, Master in Market Research and Consumer Behavior, Master in Business Analytics and Big Data (fall intake), Master in Digital Business and Innovation, Master in Computer Science and Business Sadece bu bölümler için yüksek lisans bursları verecektir. Öğrenim dili İngilizce ve süresi 10-12 aydır ve Eylül-Ekim 2021’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar. Adaylar mülakat sonrası 22 Mayıs tarihine kadar okul kayıt ücreti (admission fee) ödemek zorunda değildir. Burs sonucuna göre ödemelerini yapabilirler.

TEV - IE (Instituto Empresa) Business School müşterek burslarından;

 • İşletme Yönetimi (2021 sonbahar alımı), Uluslararası İlişkiler, Hukuk (LL.M), Yetenek Geliştirme ve İnsan Kaynakları , Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışı, İş Analitiği ve Büyük Veri Konusunda Master (2021 sonbahar alımı), Dijital İş ve İnovasyon, Bilgisayar Bilimi ve İşletme Teknolojisinde Yüksek Lisans programları için seçilecek adaylara %100 karşılıksız okul ücreti imkanı sağlanacaktır. IE bu burs imkanını dünyada sadece TEV aracılığı ile sağlamaktadır.

Adaylar IE’den kabul alma sürecini kendileri yürüteceklerdir. Aday kabul alacağı bölümün ön gördüğü şartlara haiz olmalıdır. İlgili bölümler aşağıda belirtilen sınav sonuçlarını erken tarihlerde adaydan isteyebilir ve istenilen süre içinde aday belgeleri bölüme vermekle yükümlüdür. Adayların bu yazıyı okur okumaz IE’de ilgili bölümün başvurularının ne zaman başlayıp, bittiğini ve neler yapmaları gerektiğini IE’nin resmi web sitesinden bakmalı ve vakit kaybetmeden ilgili bölümle temasa geçilmelidir.

İlgilenenler, IE Business School Türkiye temsilcisinden işlemlerini zamanında yapmak için vakit geçirmeden bilgi alabilirler. E-mail: Turkey@ie.edu / deniz.torcu@ie.edu

IE Business School hakkında tüm bilgiler için resmi web sitesi www.ie.edu

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1991 doğumlular müracaat edebilir.),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan TC sınırları içindeki YÖK’e bağlı üniversitelerin son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları (MBA Yüksek Lisans Programına mezun ve 2 yıl iş tecrübeli kişiler; diğer programlara yeni mezunlar veya iş tecrübeli kişiler başvuru yapabilmektedir.
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • GMAT, TOEFL ve IELTS sınav sonuçları; TOEFL-IBT en az 100 veya IELTS Akademik en az 7 ayrıca MBA ve Finans programları için GMAT sınav sonucu (en az 680). Diğer alanlar için IE adaylardan GRE ister. Adaylar IE’nin başvuru ve kabul alma süreci içinde bu sınav sonuçlarını alıp IE’ye vermeleri gereklidir.
 • GMAT veya GRE veya LSAT veya ieGAT** ; Finans masterı için giriş sınavı: GMAT (en az 680) veya CFA Level 1 veya CAIA Level 1.
 • ieGAT sınavı okulun kendi sınavı olup ücretsizdir, detay bilgiler aşağıda verilmiştir. Aday IE danışmanından bilgi alabilir.
 • Adayların test sonuçlarının birer örneğini ile kabul belgelerini en geç mümkünse 31 Mart 2021 tarihine kadar eğer başvuru süreci devam ediyorsa TEV’e bilgi verip 31 Mart 2021 tarihine kadar TEV’na ibraz etmeleri gerekmektedir. * Eğer IE adayın dil bilgisine göre yabancı dil skoru istemezse aday TEV’e vermek zorunda kalmaz, aday IE’nin istediği tüm sınav sonuçlarının birer örneğini TEV’e vermelidir.
 • Aday %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görmemiş ise 31 Mart 2021 tarihine kadar mutlaka geçerli bir IELTS ya da TOEFL sınav sonucunu ya da IE dil sınav sonucunu TEV’e iletmek zorundadır. (En az; IELTS 6, TOEFL 80)

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar,

 • TEV başvuru formu, (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir)
 • Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği, (Okuldan ya da Noterden onaylı)
 • Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren genel not dökümü,
 • Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 • Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık yazı,(İngilizce 2 adet, Türkçe 1 adet)
 • Adayların, toplum ve çevre için yaptığı gönüllü ya da profesyonel yaptığı çalışmalarını açıklayan İngilizce bir yazı hazırlaması. Varsa bunu kanıtlayan belgeleri dosyalarına eklemeleri. Ayrıca bu yazı ve belgeleri IE başvuru-kabul alma sürecinde adaydan isteyebilir, adayın hazırlıklı olması gerekir. Bu çalışmalar adayın katıldığı ve yaptığı herhangi bir görevi, projeyi kapsayabilir.
 • İngilizce CV, (2 adet)
 • Aile nüfus kaydı (e-devletten aile tüm bireyleri gösteren) ve aday nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet)
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Ailenin gelir durumu için e-devletten maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini gösteren belgeler.
  Kapsayacak başvuru dosyalarını adaylar;
  1. Tüm belgeler A4 Tüm belgelerin telli plastik dosyaya yukarıdaki sırada düzgünce delinip takılmalıdır, ayrıca kağıt ya da poşet folyolara koyulu takılmamalı. (nasıl yapılacağını bu linkten görebilirsiniz) tev.org.tr/burs-yurt-disi-burs-basvurulari-genel-bilgiler/tr/25 En geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.
  2. Yukarıdaki sıraya göre tüm belgelerini Pdf formatında online başvuru formu sonunda belirtildiği bölümden son başvuru tarihine kadar online olarak yüklemek zorundadır. Aday sadece kabul belgeleri sonradan ek olarak yükleyebilir.
  • Başvuru tarihi kesindir bu nedenle online yüklemeler ya da posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.
  • Başvuru formu için link bu sayfanın sonundadır.
 • İstenilen şartları yerine getiren adaylar daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yurda dönmeyi ya da isterse 4 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. İsteyenler doktora öğrenimine de yurt dışında devam edebilir ve sonrasında yurda dönebilir.
 • Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV’in kendilerine yaptığı döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.

ÖNEMLİ NOT:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa başvurabilir, daha fazla başvurular kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEV & IE Scholarship Q&A

IE is one of the leading European higher education institutions, whose belief in innovation and entrepreneurship is an integral part of its drive towards academic excellence. With its centrally located Madrid campus, international student community, and dynamic learning environment, IE is the perfect place to develop your career.

AGENDA

Venue: Online

IE Global Admissions Test
2021, Monday, February 22nd, 11:00 - 13:00

TEV & IE Scholarship Q&A
2021, Monday, February 22nd, 13:00 - 14:00

The International Development Team for Europe and Central Asia at IE invites you to learn about the TEV & IE Scholarship during a Q&A Sessions in Istanbul. TEV Director of the Overseas Scholars will be attending this session. You will have the chance to ask your questions regarding this scholarship opportunity.

The ultimate beneficiaries of this targeted scholarship program will be those Turkish graduates who have demonstrated superior commitment to their own personal development and that of their local community; who have demonstrated outstanding academic and professional results to date; who have the real potential to become future leaders in their chosen field(s) of endeavour; and who without these scholarships would otherwise not be able to attend an elite institution for financial reasons. To apply, please access the TEV Scholarship Application website www.tev.org.tr

Also, you may take this opportunity to sign up for the IE Global Admissions Test if you have already begun your application process. The IE Global Admissions Test is an online test that will be administered in-person.

To verify that your laptop supports the test’s software, please follow the instructions below. Please be aware, that this is NOT the actual IE Global Admissions Test, but a sample test with the purpose of verifying that your laptop and browser support the test software on the day of the test session.

Minimum technical requirements:

 • Internet: 768 kbps DSL (or faster), Internet connection (56 kbps minimum)
 • Adobe Flash Plug-in version 9 (or higher)
 • Operating System: Windows 2000, XP, Server 2003 & 2008, Vista, Windows 7 and Windows 8, MAC iOS X (or higher)
 • Web Browsers: Firefox 4.0 (and higher), Safari 8.9 (and higher), Chrome 11 (and higher), Internet Explorer 8.0 (and higher)

If possible, use your personal laptop, since corporate devices often block the test software due to security settings.

Please follow the instructions in the link to verify that your computer functions correctly during the test: http://ie.cut-e.com/ *You may change the language interface by clicking on the top-left button

To find out more about this test, please click to find out more about this test: http://www.ie.edu/iegat-masters-admission-test/ Should you have any questions please feel free to contact us directly.

IE International Development Team for Europe and Central Asia turkey@ie.edu

Associate Director for Europe and Central Asia deniz.torcu@ie.eduBaşvuru formu için tıklayın
Aylık düzenli bağışçımız olmak şimdi çok kolay.

Lütfen bağış miktarı seçin:


BAĞIŞ YAP